NORSKE TREVARER

Innhold

Årsmøte 4. mars

  • 4. mar 2020Kl. 16:30–19:30
  • Trappespesialisten AS, Holmestrand
  • Påmeldingsfrist 20. februar 2020

Norske Trevarer Vestfold avholder sitt årsmøte 4. mars.

Innkalling til årsmøte hos Trappespesialisten AS
Langliveien 4, 3080 Holmestrand

Onsdag 4. mars 2020

kl. 1630 - Matbit før vi starter
kl. 17.30 - Årsmøte i Norske Trevarer Vestfold
kl. 17.45 - Årsmøte i Norske Trevarer Buskerud

Når begge årsmøter er avholdt blir det omvisning og hyggelig kollega-prat.

Kl. 17.30 - Årsmøte Norske Trevarer Vestfold
Saksliste:
1. Valg av a) Møtelder
                  b) Referent
                  c) 2 representanter til underskrift av protokoll
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Styrets beretning for 2019
5. Regnskap for 2019
6. Fastsetelse av kontingent for 2020
7. Innkomne saker
8. Valgkomiteen innstillling til:
                a) Styreleder
                b) Styrerepresentanter
                c) Valgkomite
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret v/Bjørnar Auby i hende innen 21. februar 2020.

Årsmøtepapirene sendes ut 25. februar 2020.

Påmelding sendes på e-post til bjornar.auby@hagen.eu innen 21. februar 2o20.

Vennlig hilsen

Bjørnar Auby
styreleder