NORSKE TREVARER

Innhold

Blimester.com

  • Påmeldingsfrist 14. august 2020

Neste kull i mesterutdanningen starter opp 29. august 2020

SKOLE UTVIKLET AV BRANSJEFORENINGENE I BYGGENÆRINGEN

PRIS KR. 56.000,- INGEN OVERRASKELSER, ALT ER MED: LÆREMIDLER, ABONNEMENTER, VEILEDNING, EKSAMEN

OPPSTART NESTE KULL: LØRDAG 29.AUGUST 2020

SISTE SØKNADSFRIST: FREDAG 14.AUGUST 2020

www.blimester.com