Julemøte Møre og Romsdal

Fra

22. november 2019
12:00

Til

23. november 2019
10:00

Sted

6636 Angvik

Lokallag

Norske Trevarer Møre og Romsdal

Styret i Norske Trevarer Møre og Romsdal inviterer til medlemsmøte med julebordpå Angvik Gamle Handelssted 22. - 23. november. Kryss av for datoene.