Kombinert medlemstur og julebord

Fra

20. november 2019
23:00

Til

23. november 2019
23:00

Lokallag

Norske Trevarer Rogaland

Styret inviterer til kombinert medlemstur og julebord til Nederland. Kryss av i kalenderen. Mer informasjon kommer.