Minimesse for arkitekter 9. mai

Fra

9. mai 2019
13:00

Til

9. mai 2019
17:00

Sted

Industriveien 3
3766 Sannidal

Lokallag

Norske Trevarer Telemark

Norske Trevarer Telemark holder åpent hus og minimesse hvor 10-15 produsenter lokalt fra Telemark er representert hos Tele-Kjøkken AS, Industriveien 3, 3766 Sannidal.

Tanken bak denne minimessen er å få til en mer åpen dialog mellom bransjene.

Trevarebedriftene har et ønske om å få presentert seg, og samtidig få litt mer kjennskap til de lokale arkitektene. Håpet er også å få delta som et rådgivende ledd i en tidlig fase.

Vi i Norske Trevarer Telemark ønsker å vite mer om hva arkitektene tenker på under utforming. Tas det hensyn til alle krav? Eks. universal utforming, lys, brann og u-verdi.

Hvor henter arkitekter info om produkter?

Agenda

kl. 1500 Servering av mat (sannsynligvis koldtbord)

kl. 1530 Presentasjon av Norske Trevarer v/representant fra Norske Trevarer sentralt.

kl. 1550 Presentasjon av Norske Trevarer Telemark
Hva produserer trevarebedriftene i Telemark?
kl. 1610 Arkitektene har ordet-/åpen dialog – spørsmål

kl. 1640 Se hva minimessen har å by på, dialog med de forskjellige bedrifter
kl. 1800 Avslutning

Vi håper du tar deg tid til å delta på en spennende ettermiddag med faglig påfyll og sosialt samvær. Ta gjerne med flere fra bedriften.

Bindende påmelding innen 1. mai til post@schiamobelsnekkeri.no