Samling med styremedlemmene i lokalforeningene på Ullevaal Stadion

Fra

12. september 2019
10:00

Til

13. september 2019
12:00

Sted

0855 Oslo