Styreledersamling for lokalforeningene

Fra

28. januar 2020
18:00

Til

28. januar 2020
22:30

Vi inviterer til samling for styrelederne i lokalforeningene på Scandic Ørnen Hotel, Bergen 28. januar 2020.