Knut Einar Fjerdingstad, H-Vinduet Fjerdingstad AS og styremedlem i Norske Trevarer

– Vi må sikre fagopplæringa i bransjen

– Jeg er opptatt av samarbeid og åpenhet, at vi må forsterke åpenhetskulturen i bransjen. Vi må sikre faget og fagopplæringa – at dette blir tatt hånd om av bransjeforeninga og blir en del av bransjen. Men det aller viktigste er å fokusere på økt synlighet, løfte fram norsk trevarebransje og kommunisere dette ut i markedet.

Knut Einar Fjerdingstad er nestleder i styret i Norske Trevarer. Gjennom familiebedriften H-vinduet Fjerdingstad AS i Hokksund har han en 30–40 år lang fartstid i bransjen, der han tok over som daglig leder på midten av 90-tallet.

Han beskriver norsk trevarebransje som en trivelig og jovial næring å være en del av, der det fortsatt føles som å være en del av en stor familie.

– Vi har et sterkt fellesskap. Samtidig er utfordringene våre veldig forskjellige, i og med at bedriftene er så forskjellige, med alt fra bittesmå håndverksbedrifter til større industrialiserte virksomheter, sier Fjerdingstad.

Generasjonsskifte og fagopplæring
– Det er vanskelig å sette fingeren på hva som er bransjens største utfordring. Noen er bekymret for fagopplæringen og faget. Andre er opptatt av generasjonsskiftet, og føler dette som den absolutt største utfordringen for bedriftens videre eksistens. Og noen fokuserer på samarbeid, åpenhet og delingskultur som avgjørende faktorer.

– Det som i større eller mindre grad alle er opptatt av, er synlighet og merkevarebygging. Vi må markedsføre oss slik at vi tar med oss røttene og historien vår, samtidig som vi evner å balansere og kommunisere framtidsperspektivet tydelig. Dette blir veldig viktig, påpeker Fjerdingstad.

Tiden er muligheten
– Jeg tror den største muligheten for bransjen er den tiden vi er inne i nå. Fokus på bærekraft og miljø gjør at treet står sterkere som materiale, råvare og ressurs, og det gir naturligvis vår bransje noen fantastiske muligheter.

– Vi representerer det framtida trenger, vi lager ting av et materiale som kommer fra naturen og skal tilbake til naturen. Vi lager og leverer det motsatte av det folk ikke lengre vil ha. Det som kastes og forsøpler og ødelegger havene våre og naturen rundt oss, poengterer Knut Einar Fjerdingstad.

Men jeg vil samtidig understreke hvor viktig et godt system for fagopplæringa er for framtida for norsk trevarebransje. At vi sikrer oss at fagopplæringa blir en del av bransjen og bransjeforeningen.