Kjersti Gulliksrud, Møbelsnekkerne AS og styremedlem i Norsk Trevare

– Mange tror vi er en utdøende art

Jeg tror ting utvikler seg i vår retning nå, i norsk trevarebransje sin favør. Men vi kan ikke tro at noen andre vil gjøre jobben for oss. Vi må løfte norsk trevarebransje og bli mye mer synlige, sammen og hver for oss. De fleste kjenner ikke til oss og mange tror vi er en utdøende art.

Kjersti Gulliksrud er styremedlem i Norsk Trevare og daglig leder i Møbelsnekkerne AS i Hokksund. Hun representerer en av de yngre bedriftene, er utdannet møbelsnekker og har hele sitt voksne yrkesliv i trevarebransjen.

– Jeg ser på meg sjøl som godt over middels engasjert og interessert i norsk trevarebransje. Vi mener noe om det vi holder på med, med hjerte og hjerne. Det er viktig at vi engasjerer oss i bransjen og bryr oss. Hva som bør gjøres og i hvilken retning bør bransjen utvikle seg, sier Kjersti Gulliksrud.

Hun mener en av de store utfordringene trevarebransjen står overfor er utenlandske aktører som kommer inn på det norske markedet og konkurrerer på andre premisser enn det norske aktører kan gjøre.

– Den andre store utfordringen, og kanskje den aller største, er bransjens mangel på posisjon og synlighet. Vi må gripe muligheten som er nå, der vi som enkeltbedrifter også må være med å ta tak. Det er ingen andre som kommer til å gjøre jobben for oss, sier Gulliksrud.

– Tida er veldig riktig nå, og det vet jeg mange i bransjen er enig med meg i. Det fokus som er nå på miljø og fornybare ressurser, det passer veldig godt for oss. Momentet er nå, det blomstrer rundt oss, slik jeg føler det.

– Du trekker fram viktigheten av å bli mye mer synlig. Har bransjen også dårlig tid?

– Jeg har mest lyst til å fokusere på de mulighetene vi har nå. Nåsituasjonen er slik at veldig mange ikke vet om oss, mange tror vi er en utdøende art og at verkstedene og småfabrikkene snart skal legges ned. Det bildet må vi snu, og det må vi gjøre i flokk og hver for oss.

– Den største utfordringen er bransjens mangel på posisjon og synlighet. Vi må gripe muligheten som er nå, der vi som enkeltbedrifter også må være med å ta tak. Det er ingen andre som kommer til å gjøre jobben for oss, sier Kjersti Gulliksrud.

– En del av dette er også at vi må styrke båndene bedriftene imellom, at vi ikke må være redde for å samarbeide med konkurrentene i bransjen, at vi må lære av hverandre og dele kunnskap. Vi må tørre å tenke nytt, være følsom for trender og ta i bruk ny teknologi – ikke minst i måten vi markedsfører bransjen på.

– Når bildet og omdømmet av bransjen skal endres og fornyes, bør man da være forsiktig med å trekke fram bransjens historie og lange linjer, i fare for å forsterke et feil inntrykk av norsk trevarebransje?

– Historien er veldig viktig for oss, håndverket og tradisjonene, fagkunnskapen bransjen er bygd på. Jeg er ikke redd for å vise hvor vi kommer fra, så lenge vi er enda flinkere til å fortelle den moderne varianten av historien vår. Der vi vender blikket framover og deltar i de trendene som rører seg i markedet, sier Kjersti Gulliksrud.

Først ut med banebrytende lakk og maling

Kjøkkenprodusenten Strai Kjøkken tar i bruk en ny lakk og maling som bedrer innemiljøet og øker slitestyrken på kjøkkenet.

Les mer her