Trond Hamran, Hamran AS og styremedlem i Norske Trevarer

– Mulighetene våre er optimale nå

– Mulighetene for norsk trevarebransje er optimale akkurat nå. Det er fokus på kortreist, grønt og bærekraftig. Dette er trender som også gir oss et internasjonalt marked – men det betinger at vi er dyktige og griper det momentet som er nå.

Dette sier eier og styreleder Trond Hamran i Hamran Snekkerverksted AS på Snartemo i Vest-Agder. Han har trevarebransjen i blodet, har levd med bransjens oppturer og nedturer. Vokst opp med den, så og si.

Han begynte på snekkerlinja i ungdommen, tok svennebrev og kom heim igjen med ideer, drømmer og ambisjoner etter to år på teknisk fagskole i Sykkylven.

Nå jobber han med utvikling og salg av innredninger, har med seg 45 dyktige fagfolk på Hamran-laget, og har styreplass og en sentral posisjon i norsk trevarebransje.

Kvalitet og eksportfokus

– I tillegg til det norske markedet, og den innsikten og kompetansen vi har der, har vi nærmest en «åpen invitasjon» til å tenke utover og framover. Vi må tenke eksport og fokusere på høy kvalitet, norske råvarer og skandinavisk design overfor det kjøpesterke, europeiske sluttmarkedet, sier Trond Hamran.

Det viktigste vi må ha blikket på i den tida vi går inn i, mener Trond Hamran, er norsk kvalitet og omdømmebygging. At det er tenkt ut, designet, sammensatt og laget i Norge, med stort fokus på skandinavisk design. At det ikke kompromisses på kvalitet, og at vi evner å omstille bransjen etter de trendene som rører seg i markedet.

Ganske satt bransje

– Vi må tørre å tenke nytt. Vi er jo en ganske satt bransje. I år gjør vi helst det vi gjorde i fjor. Litt overdrevent er dette bildet på oss sjøl. Vi er fokusert på produktene våre og måten vi lager dem på. Mindre på trender, hva kundene og markedet vil ha. Det har blitt bedre, men vi har fortsatt mye å gå på, mener Trond Hamran.

– Og så er vi høy i alder. Bransjen har tradisjoner og lange linjer, og det er bra. Men vi har en høy gjennomsnittsalder i vår bransje. Det er et nødvendig generasjonsskifte på gang. Det trenger alle bransjer, ikke minst vår.

– Vi har gjennom generasjoner vært vant med at det må jobbes natt og dag for å få hjula til å gå rundt. Det er mye bra i det, men vi kan ikke ha det slik hvis vi skal kunne rekruttere unge, dyktige folk til vår bransje. Vi må tenke nytt og finne nye måter å gjøre ting på. Gi bransjen den synligheten og det omdømmet den trenger og fortjener, påpeker Trond Hamran.

Røtter og rekruttering

– Vi er en bransje med røtter og tradisjoner, der bedriftene gjerne er nært knyttet til lokalsamfunnet de ligger i. Jeg tror dette blir enda viktigere i årene som kommer. At båndene mellom bedrift og lokalsamfunn styrkes enda mer, at engasjementet blir enda sterkere begge veger, at vi er helhjertet interessert lokalt.

– Vi må tenke eksport og fokusere på høy kvalitet, norske råvarer og skandinavisk design overfor det kjøpesterke, europeiske sluttmarkedet, sier Tron Hamran.

– Bransjen vår vil bli enda mer avhengig av rekruttering i lokalmiljøet, fra lokalsamfunnet, og da må bedriften og bransjen ha en sterk posisjon og et godt omdømme i det lokalsamfunnet, poengterer Trond Hamran.

Er det en fare for at bransjen blir oppfattet som baktung, lokal og gammeldags? Trendene roper kanskje på det motsatte?

– Jeg er ikke så redd for det. Vi skal være stolt over de lange linjene. Håndverkstradisjonen, fagkunnskapen og historien. Samtidig som vi evner å overraske, fornye oss, være framoverlent. Ha fokus på marked og design, og fortelle de gode historiene basert på alt dette.

– Vår bransje er full av stolthet, røtter, tradisjoner og fagkunnskap. Det må vi tørre å fortelle om. Samtidig må vi ligge i forkant, omstille oss, forstå trendene, lage det markedet vil ha og gjøre det på en måte som er bærekraftig, grønn og framtidsfokusert, poengterer Trond Hamran.