Ole Olsen, styreleder i Norske Trevarer og daglig leder i MELING AS

– Vi skaper sjøl vår egen framtid

– Jeg har stor tro på bransjen vår, men det betinger at vi har fokus på norsk identitet og lokalt eierskap. Vi må evne å se utfordringene bransjen står overfor og gripe mulighetene raskere. Da er det bedriftene sjøl det kommer mest an på. Bransjens største utfordring er ofte oss sjøl.

Ole Olsen har vært styreleder i Norske Trevarer i snart seks år. Han har vokst opp med bransjen, familien har brukt treet som materiale i godt over 150 år. Skapt håndverk og næring av treverket.

I 1866 startet de opp med båtbyggeri, og i 1948 startet morfaren virksomheten som fortsatt bærer hans navn, MELING AS.

Det er fortsatt Kvitsøy utenfor Stavanger som er familiens hovedsete. Røtter river man ikke så lett over. Nå er det Ole og broren Tom som sitter ved roret. Det har gått 25 år siden brødrene overtok eierskapet fra faren Charles. Bransjen og årringene sitter i blodet.

Større enn oss sjøl

– Når folk ser hva denne bransjen lager, når de ser hvor avanserte mange av bedriftene er, hvor komplekst og profesjonelt mange er oppbygd. Når folk først oppdager oss, blir de nesten uten unntak positivt overraska og begeistra, sier Ole Olsen.

– Det er mye solide, ærlige folk i norsk trevarebransje. Det gjør godt å være i en slik bransje, det gir en følelse av å være med på noe som er større enn oss sjøl.

– Og så er det en lidenskap også, dette med å skape og lage ting. Å kunne gjøre dette sammen med kunder, arkitekter, antikvarer eller hva det måtte være. Jeg blir skikkelig stolt av slikt, proklamerer trevarebransjens styreleder.

– Hva er de største utfordringene bransjen står overfor?

– Vi må bli bedre til å lese og skjønne de utfordringene vi står overfor. Det er det ene. Men enda viktigere; Vi må evne å gripe mulighetene når de er der. Og den muligheten har vi nå.

– For å ta tak i dette må vi bygge gode lag, dyrke både samhold og ulikheter. Vi må bli tøffere i å tjene penger. Vi lar oss presse for mye på pris, blir lett for snille. Da må vi heller utvikle salgsmetoder som er bra for oss i framtida.

– Vi må altså bruke fortida vår og samtidig lese framtida vår bedre. Derfor må vi være aktiv i de nettverkene som gjør oss dyktigere på nettopp dette, sier Olsen.

– Har dere vært dyktigere til å se bakover enn framover?

– Vi har tradisjonelt hatt mer fokus på produksjon og teknikk enn på marked og trender. Det ene utelukker ikke det andre, men nå må vi ha mye mer fokus på markedet – og gjennom historiefortelling og gode løsninger utfordre enda mer på hva kundene og markedet vil ha.

— Når folk først oppdager oss, blir de nesten uten unntak positivt overraska og begeistra, sier Ole Olsen.

– Vi må være i forkant, vise oss fram, komme i god dialog med kundene om hva de trenger og hva de liker, mer enn å produsere det vi tror markedet skal ha, understreker Ole Olsen.

– For å greie det må vi få tak i de dyktigste folkene. Og da må vi være synlige, både som bransje og enkeltbedrifter. Nettopp derfor er historiefortelling, synlighet og merkevarebygging så viktig.

– Vi sitter på en stor verdi gjennom de menneskene bransjen vår består av, den historien og fagtradisjonen vi er en del av, og de produktene vi lager og skaper, sier Olsen.

Identitet og møteplasser

– Gode ideer, produktutvikling og innovasjon oppstår ikke i et vakuum. Og sjelden på enerom. En samtale med en kollega, en konkurrent eller en leverandør kan gi nye idéer og opplevelser som kan skape noe vi aldri har sett før, noe unikt.

– Suksesser ligger ofte i detaljene. I neste omgang er det gjerne dette som skal til for å gi bedriften et nødvendig løft. Eller unngå å brekke nakken, sier Olsen.

– Det er derfor møteplasser er så viktig, der vi kan bygge nye nettverk og gi hverandre kunnskap og ny energi. Men først og fremst: Vi har en veldig spennende framtid foran oss, gitt at vi klart og tydelig har fokus på norsk identitet og lokalt eierskap.

– Alt dette har vi i våre egne hender. Det er derfor jeg sier at det først og fremst er oss sjøl det kommer an på, poengterer Norske Trevarers styreleder.

– Hva blir Norske Trevarers viktigste rolle i tida som kommer?

– Vår bransje og våre bedrifter er samfunnsbyggere, vi har ofte en sentral rolle i det lokalsamfunnet vi tilhører. Både lokalt og nasjonalt må politikerne vite om oss for å lytte til oss. Samfunnet må kjenne til og forstå våre behov, og vi som bransje må stå på barrikadene, sier Ole Olsen.

– Mitt fremste ønske er at Norske Trevarer skal være aktøren som holder bransjen vår samlet. Det er medlemmene som betaler, og Norske Trevarer skal derfor gi medlemmene valuta for pengene.

– Vi skal være verktøyet for medlemmene våre. Vi skal sitte på den kunnskapen som trengs for å gi hjelp, skape møteplasser og fora, bygge nettverk – og vi skal vise medlemmer våre hvordan vi jobber overfor myndighetene.

– Norske Trevarer skal først og fremst være limet i vår bransje. Sammen med lokallagene skal vi ta og ivareta den rollen som våre medlemmer ikke har mulighet til å ta hver for seg. Og vi skal bidra til å gi norsk trevarebransje sjøltillit og framtidstro. Vi har rikelig med historie og kvaliteter til å skape vår egen framtid, avslutter Norske Trevarers styreleder Ole Olsen.