Tore Ådlandsvik, Torsvik Trevare AS og styremedlem i Norske Trevarer

– Vil ikke bli som møbelindustrien

Vi må gjøre alt vi kan for å opprettholde kontakten med sluttkunden. Hvis ikke, skjer det samme med oss som med møbelindustrien, at vi som produsenter blir anonymisert og usynlige. Mulighetene våre ligger i økt synlighet og økt samarbeid, og å bygge en egen merkevare av bransjen.

Tore Ådlandsvik er medeier og daglig leder i Torsvik Trevare på Herdla, på nordspissen av Askøy utenfor Bergen. Ådlandsvik sitter i styret i Norske Trevarer, han har vært i trevarebransjen siden tidlig på 90-tallet, og jobbet før det igjen innen byggevarebransjen.

– I møbelindustrien har det i stor grad blitt slik at produsentene har blitt anonyme og usynlige overfor sluttkundene, som underleverandører til større aktører. Da er det fare på ferde. Vi må gjøre alt vi kan for å opprettholde kontakten med sluttkunden, sier Ådlandsvik.

– Dette, sammen med utenlandske konkurrenter som går direkte på en kjede eller en totalentreprenør for å få gunstige avtaler gjennom å levere store volum, dette er norsk trevarebransjes største utfordringer, spesielt for de små og mellomstore bedriftene.

Torsvik Trevare

– Hva må gjøres for å opprettholde kontakten med sluttkunden, i tillegg til økt synlighet og merkevarebygging av bransjen?

– Jeg mener det er muligheter i markedet overfor de som ikke bare trenger produktene våre, men også kunnskapen og kompetansen vår. Vi sitter på veldig mye fagkunnskap og bransjekunnskap med en lang og stolt tradisjon, og vi kan tilføre mye av det vi kan i tidligere faser av produktutvikling og byggeprosesser, og dette kan vi ta oss betalt for.

– Hva kan enkeltbedriftene i større grad bidra med for å løfte norsk trevarebransje?

– Først og fremst gjennom å samarbeide, snakke sammen – og ikke minst gjennom å møte opp og delta der bransjen møtes. For å fortelle hva man gjør i sin bedrift, hvordan man gjør det og for å dele kunnskap. Vi er altfor redde for å kommunisere med konkurrentene våre, det bør vi gjøre noe med. Vi styrker både enkeltbedriftene og bransjen ved å samarbeide bedre.

– Kan Norske Trevarer som bransjeforening ta en mer aktiv rolle for å styrke samarbeidet mellom bedriftene i bransjen?

– Norske Trevarer har mange roller og oppgaver, etter min mening er den aller viktigste å bygge opp en merkevare av bransjen. Gjøre bransjen mer synlig, sørge for at de gode historiene fortelles og blir lagt merke til – som viser en bransje som har evne til å fornye seg. I tillegg bør Norske Trevarer bidra til åpenhet og samarbeid, både internt og eksternt.

– Vi må gjøre alt vi kan for å opprettholde kontakten med sluttkunden, hvis ikke skjer det samme med oss som med møbelindustrien, at vi som produsenter blir anonymisert og usynlige. Mulighetene våre ligger i økt synlighet og økt samarbeid, og å bygge en egen merkevare av bransjen.

— Det er fare på ferde når vi blir usynlige for sluttkunden, sier Tore Ådlansvik.

– Er du optimistisk eller bekymra for framtida for norsk trevarebransje?

– Mest optimistisk, men også en del bekymra innimellom. Som en forutsetning for den optimistiske varianten, mener jeg det er avgjørende viktig at vi tar grep for å bli mer synlig, mye mer synlig, og at vi ikke overlater til andre å selge for oss. Vi må ha kontroll med vårt eget marked. Hvis ikke vil det gå samme veg med oss som med møbelindustrien. Evner vi å ta disse grepene er jeg optimistisk. Tidspunktet for å ta grep er veldig godt, timingen er god, sier Tore Ådlandsvik.