Endringsledelse

Kurset avholdes digitalt av Evan Jones International. Bare for medlemmer.

I dette lederutviklingsprogrammet jobber vi med praktiske verktøy som gjør din rolle som leder i endringsprosesser enklere og mer forutsigbar. Samtidig vil du få innsikt i, og forståelse for, hvordan organisasjonen kan rustes for endring på en strukturert og smidig måte.

Motstand mot endringer er naturlig, og vi vil jobbe med både kulturen, teamet og din rolle i endringsprosessene.

Kurset består av 5 digitale samlinger a 6,5 time. Datoene for de andre samlingene avtales på samling 1. Les mer om kurset Her

Påmelding
Påmelding sendes til post@norsketevarer.no innen ........... 2021.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: