Innhold

Produksjonsledelse

  • 21. sep 2021Kl. 09:00
  • Påmeldingsfrist 10. september 2021

Kurset avholdes digitalt av Evan Jones International. Kun for medlemmer.

God ledelse er en avgjørende faktor for å oppnå trivsel og lønnsomhet. Ledelse er en funksjon der du både skal håndtere de faglige og de menneskelige utfordringene. Vi illustrerer ofte situasjonen med at lederen bærer to verktøykofferter - en fagkoffert og en koffert for ledelse.

I dette programmet legger vi hovedvekten på ledelse. Dette gjør vi gjennom å tilføre ny kunnskap, bevisstgjøre den kunnskap og erfaring du har, samt å legge til rette for kunnskapsdeling gjennom gruppearbeid og diskusjoner. Vi gir deg praktiske lederverktøy som kan brukes direkte i arbeidshverdagen din, og jobber med følgende temaer:

  • Rollen som produksjonsleder 
  • Effektiv kommunikasjon og tilbakemelding 
  • Styring, kontroll og organisering i produksjonen 
  • Team og teamutvikling
  • Motivasjon og ytelse
  • Målstyring og resultatsikring

Les mer om kurset  Her

Påmelding
Påmelding sendes til post@norsketrevarer.no innen 10. september.