Produksjonsledelse

  • 9. nov 2021Kl. 09:00
  • Microsoft Teams
  • Kr 4300 / 3300
  • Påmeldingsfrist 20. oktober 2021

Kurset avholdes digitalt av Evan Jones International. Kun for medlemmer.

God ledelse er en avgjørende faktor for å oppnå trivsel og lønnsomhet. Ledelse er en funksjon der du både skal håndtere de faglige og de menneskelige utfordringene. Vi illustrerer ofte situasjonen med at lederen bærer to verktøykofferter - en fagkoffert og en koffert for ledelse.

I dette programmet legger vi hovedvekten på ledelse. Dette gjør vi gjennom å tilføre ny kunnskap, bevisstgjøre den kunnskap og erfaring du har, samt å legge til rette for kunnskapsdeling gjennom gruppearbeid og diskusjoner. Vi gir deg praktiske lederverktøy som kan brukes direkte i arbeidshverdagen din, og jobber med følgende temaer:

  • Rollen som produksjonsleder 
  • Effektiv kommunikasjon og tilbakemelding 
  • Styring, kontroll og organisering i produksjonen 
  • Team og teamutvikling
  • Motivasjon og ytelse
  • Målstyring og resultatsikring

Formål
Erfaringen viser at god ledelse er en avgjørende faktor for å oppnå trivsel og lønnsomhet i bedriften. Ledelse er en funksjon der du både skal håndtere de faglige og de menneskelige utfordringene. Vi illustrere ofte situasjonen med at lederen bærer to verktøytkofferter – en fagkoffert og en koffert for ledelse.

I dette programmet er vi innom begge koffertene, men legger hovedvekten på ledelse. Dette gjør vi gjennom å tilføre ny kunnskap, bevisstgjøre den kunnskap og erfaring du har, samt kunnskapsdeling gjennom gruppearbeid og diskusjoner. Vi gir deg praktiske lederverktøyer som kan brukes direkte i hverdagen.

Metodikk
Undervisningen gjennomføres digitalt. Vi vil også benytte digitale grupperom og jobb med konkrete oppgaver som er relevante for å knytte lærestoffet til den praktisk i arbeidshverdagen. Alle deltakerne får anledning til å svare på en personlig DISAanalyse før samling.

Programmet består av 5 digitale samlinger.
Det vil være 2 -3 uker mellom hver samling. Den enkelte samlingen består av to økter, 09:00 – 11:30 og 12:30 – 15:00

Samling 1 - Rollen som produksjonsleder og utøvelse av ledelse
• Hva innebærer ledelse og lederrollen.
• Lederens prioriterte oppgaver og delegering.
• Forståelse av DISA som lederverktøy.                                                          • Selvinnsikt og utvikling i jobbsammenheng.

Samling 2 - Effektiv kommunikasjon og tilbakemelding
• Elementer i effektiv kommunikasjon.
• Hvordan sikre at budskapet er forstått.
• Kommunikasjon med forskjellige persontyper (DISA).                                    • Hvordan "tørre" å gi konstruktiv og ærlig tilbakemelding.                              • Planlegging og gjennomføring av "Den vanskelige samtalen".

Samling 3 - Styring, konroll og organisering i produksjon. Team og teamutvikling
Struktur og organisering
• Styringsverktøy og kontroll.
• Fra tilbud til leveranse.                                                                               • Hvordan skape et smspill der vi gjør hverandre gode.

Samling 4 - Motivasjon og ytelse
• Betydningen av motivasjon for deg som leder og for dem du leder.
• Motivasjonsfaktorer for økt ytelse og resultat.
• Hvordan du som leder kan motivere forskjellige medarbeidere.                      • Viktige elementer for økt medarbeidertilfredshet og lojalitet.

Samling 5 - Målstyring, kontroll og resultatsikring
Betydningen av tydelig mål og målstyring.
• Sikre "eierskap" og forpliktelse hos den enkelte ifht. å nå felles mål.
• Planlegging og styring av tiden på en effektiv måte.                                      

Rådgivere: Terje Landmark og Roar Fjeldheim, Evan-Jones AS
Medlemspris pr. samling eks. mva. Kr. 4.300,00.
Kr. 3.300,00 for deltager 2, 3, 4 osv. fra samme bedrift.