Innhold

Styrearbeid i praksis

 • Nettbasert
 • Påmeldingsfrist Mai

Et riktig og kompetent sammensatt styre med et åpent tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse et selskapets utfordringer og til å løfte selskapet til nye høyder og resultater.

Formålet med dette programmet er å øke kompetansen og å etablere arbeidsrutiner for et effektivt og konstruktivt styrearbeid. Programmet henvender seg først og fremst til eiere, styremedlemmer, daglig leder og nøkkelpersonell.

 Sentrale tema i dette programmet er:

 Et ansvarlig styre; styrets ansvar og oppgaver

 • Strategioppgaven; et visjonært styre, strategiformasjonen, interaksjon med daglig ledelse
 • Kontrolloppgaven; på målsatt kurs, dynamisk målstyring
 • Organiseringsoppgaven; riktig organisert med de riktige ressursene, en bærekraftig bedrift
 • Egenoppgaven; et riktig sammensatt styre, organisering, arbeidsform og mål, styreundersøkelse og evaluering

Et innovativt og markedsorientert styre

 • Innovasjon og endringsledelse (de 4 Innovasjons p-ene, Osterwalder Business Modell, BLUE Ocean, Design Thinking)
 • Marked og kundekontakt

 Selskapsrett, styrets organisering, finansiering

 • Selskapsrett, aksjeloven, aksjonæravtale, vedtekter
 • Styrets organisering, styreinstruks og styrets arbeidsplan
 • Finansiering, bank, fremmedfinansiering, offentlige støtteordninger
 • Arv, gave, skatt

På hver av samlingene vil det bli tatt opp et dagsaktuelt tema.
Les mer om kurset HER.

Påmelding
Påmelding sendes til post@norsketrevarer.no innen ..............