NORSKE TREVARER

Innhold

TEK17 Dør og vindu

 • 27. nov 2020til 10. des 2020
 • Påmeldingsfrist 2. desember 2020

Digital kursserie i tre eller fire deler om TEK 17 og krav til dører og vinduer tilbys digitalt via Microsoft Teams.

Inngangsparti til Eger kjøpesenter levert av Jømna Brug.

Kursserien er egnet for personer som jobber med kunder, salg eller produktdokumentasjon. Det gis en introduksjon til relevante krav for dører og vinduer.

Kursserien er bygget opp med moduler som tar for seg ulike krav til dører og vinduer i Byggteknisk forskrift (TEK 17). Kursserien inneholder samlet ca. 8 t og omfatter modulene:

 1. Overordnede krav (ca. 1 t)
 2. Krav til utforming og sikkerhet i bruk (1,5-2 t)
 3. Brannkrav (1,5-2 t)
 4. Krav til dagslys, fuktsikring, termisk inneklima og støy (1-1,5 t)
 5. Energikrav (ca. 1 t)

Innholdet for hver del beskrives mer utførig lenger ned. Hver samling begynner med en kort oppsummering fra forrige gang. 

 
Dato for samlinger
 • Fredag 27. november, kl. 11.30-14, Modul 1 og 2
 • Torsdag 3. desember, kl. 9-11.30, Modul 3
 • Torsdag 10. desember, kl. 9-11.30, Modul 4 og 5

 

Påmelding til kurset

Påmelding til kurset skjer her. Påmelding skjer gjennom Proviso. 

 

Beskrivelse av kursdelene

De ulike modulene er stikkordsmessig beskrevet nedenfor. 

Modul 1: Overordnede krav 

 • Hvilke krav stilles til dører og vinduer?
 • Hvordan lese TEK 17?
 • Når gjelder kravene?
 • Ulike former og nivå for krav?

Modul 2: Krav til utforming og sikkerhet i bruk (kap. 12)

 • Utforming av vinduer og dører
 • Universell utforming
 • Bruk av glass
 • Renhold

Modul 3: Brannkrav (kap. 11)

 • Brannklasser og risikoklasser
 • Materialbruk og plassering
 • Branndører og -vinduer
 • Rømningsveier

Modul 4: Krav til inneklima og helse (kap. 13)

 • Dagslys
 • Fuktsikring og vindusinnsetting
 • Termisk inneklima
 • Støy

Modul 5: Energikrav (kap.14)

 • U-verdi og varmetap
 • Tetthetskrav
 • Kuldebroer