TEK 17 Dør og vindu

Dette kurset er gjennomført, og det er ikke satt opp dato for nytt kurs enda. Vi sikter mot en ny runde høsten 2021 eller vinteren 2022.

Inngangsparti til Eger kjøpesenter levert av Jømna Brug.

Digital kursserie i tre deler om TEK 17 og krav til dører og vinduer tilbys digitalt via Microsoft Teams.

Kursserien er egnet for personer som jobber med kunder, salg eller produktdokumentasjon. Det gis en introduksjon til relevante krav for dører og vinduer.

 

Om kursserien

Kursserien er bygget opp med moduler som tar for seg ulike krav til dører og vinduer i Byggteknisk forskrift (TEK 17). Kursserien inneholder samlet ca. 8 t og omfatter modulene:

 1. Overordnede krav (ca. 1 t)
 2. Krav til utforming og sikkerhet i bruk (1,5-2 t)
 3. Brannkrav (1,5-2 t)
 4. Krav til dagslys, fuktsikring, termisk inneklima og støy (1-1,5 t)
 5. Energikrav (ca. 1 t)

Innholdet for hver del beskrives mer utførig lenger ned. Hver samling begynner med en kort oppsummering fra forrige gang. 

 

Praktisk informasjon og påmelding til kurset
Påmeldingslenke

Påmelding til kurset skjer her. Påmelding skjer gjennom Proviso. 

Priser

Kurset er en del av medlemstilbudet til Norske Trevarer og har rabatterte priser for medlemmer. Medlemmer i andre bransjeforeninger tilsluttet BNL, Byggmesterforbundet og Glass- og fasadeforeningen får også medlemspris.

Priser for medlemmer/ikke-medlemmer er:

 • Kr 2500 / 4000 eks. mva. for én person
 • Kr 1500 / 3000 eks. mva. for ekstra deltakere fra samme bedrift
 • Gratis for lærlinger, elever og studenter
Dato for samlinger

Kurssamlingene finner sted:

 • Samling 1: Modul 1 og 2
 • Samling 2: Modul 3
 • Samling 3: Modul 4 og 5

 

Beskrivelse av kursdelene

De ulike modulene er stikkordsmessig beskrevet nedenfor. 

Modul 1: Overordnede krav 

 • Hvilke krav stilles til dører og vinduer?
 • Hvordan lese TEK 17?
 • Når gjelder kravene?
 • Ulike former og nivå for krav?

Modul 2: Krav til utforming og sikkerhet i bruk (kap. 12)

 • Utforming av vinduer og dører
 • Universell utforming
 • Bruk av glass
 • Renhold

Modul 3: Brannkrav (kap. 11)

 • Brannklasser og risikoklasser
 • Materialbruk og plassering
 • Branndører og -vinduer
 • Rømningsveier

Modul 4: Krav til inneklima og helse (kap. 13)

 • Dagslys
 • Fuktsikring og vindusinnsetting
 • Termisk inneklima
 • Støy

Modul 5: Energikrav (kap.14)

 • U-verdi og varmetap
 • Tetthetskrav
 • Kuldebroer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: