Innhold

TEK 17 Trapp

 • Microsoft Teams
 • Fra kr 2500

Dette kurset er gjennomført, og det er ikke satt opp dato for nytt kurs enda. Vi sikter mot en ny runde høsten 2021 eller vinteren 2022.

Vindeltrapp i massivtre levert til Lade skole av Melby snekkerverksted.

Digital kursserie i tre deler om TEK 17 og krav til trapper tilbys digitalt via Microsoft Teams.

Kursserien er egnet for personer som jobber med kunder, salg eller produktdokumentasjon. Det gis en introduksjon til relevante krav for trapper. 

Om kursserien

Kursserien er bygget opp med moduler som tar for seg ulike krav til trapper i Byggteknisk forskrift (TEK 17). Kursserien inneholder samlet ca. 4-6 t og omfatter modulene:

 1. Overordnede krav (ca. 1 t)
 2. Krav til utforming av trapper (ca. 1 t)
 3. Krav til rekkverk og sikkerhet i bruk (1,5-2 t)
 4. Brannkrav og rømningsvei (1,5-2 t) 

Innholdet for hver del beskrives mer utførig lenger ned. Hver samling begynner med en kort oppsummering fra forrige gang. 

 
Praktisk informasjon og påmelding til kurset
Påmeldingslenke

Påmelding til kurset skjer her. Påmelding skjer gjennom Proviso. 

Priser

Kurset er en del av medlemstilbudet til Norske Trevarer og har rabatterte priser for medlemmer. Medlemmer i andre bransjeforeninger tilsluttet BNL, Byggmesterforbundet og Glass- og fasadeforeningen får også medlemspris.

Priser for medlemmer/ikke-medlemmer er:

 • Kr 2500 / 4000 eks. mva. for én person
 • Kr 1500 / 3000 eks. mva. for ekstra deltakere fra samme bedrift
 • Gratis for lærlinger, elever og studenter
Dato for samlinger
 • Torsdag 11. februar, kl. 9-11
 • Torsdag 18. februar, kl. 9-11
 • Torsdag 25. februar, kl. 9-11
Beskrivelse av kursdelene

De ulike modulene er stikkordsmessig beskrevet nedenfor. 

Modul 1: Overordnede krav 

 • Hvilke krav stilles til trapper?
 • Hvordan lese TEK 17?
 • Når gjelder kravene?
 • Ulike former og nivå for krav

Modul 2: Krav til utforming av trapper 

 • Ulike typer trapper
 • Utforming av trappeløp
 • Universell utforming

Modul 3: Krav til rekkverk og sikkerhet i bruk

 • Rekkverkshøyder
 • Typer rekkverk
 • Sikkerhetsglass
 • Sklisikkerhet

Modul 4: Brannkrav og rømningsvei 

 • Brannklasser og risikoklasser
 • Materialbruk 
 • Rømningsveier