Samarbeidspartnersamling - utsatt til 30. august

  • 27. mai 2021Kl. 15:00–18:00

Hold av datoen 27. mai. Vi inviterer våre samarbeidspartnere til samling i forkant av Trevaredagene og Landsmøtet i Trondheim.

Vi inviterer våre samarbeidspartnere til samling i forkant av Trevaredagene og Landsmøtet i Trondheim. Tentativt klokkeslett 1500-1800.