Norsk økonomi, byggenæringen og trelast i et internasjonalt marked

  • 15. sep 2021Kl. 12:00–14:00
  • Microsoft Teams

Treindustrien inviterer til et seminar om markedssituasjonen for trelast i byggenæringen.

Treindustrien og trevareindustrien inngår i sammensatte verdikjeder og er en del av et internasjonalt marked. Sterk etterspørsel, prisoppgang på ulike byggevarer inkludert trelast, pandemi og ubalanse mellom tilbud og etterspørsel har betydning for markedsutviklingen fremover

Treindustrien inviterer til webinar om markedsituasjonen i byggenæringen med følgende agenda:

  1. Norsk økonomi fremover, med særlig blikk på byggenæringen (Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO)
  2. Markedssituasjon for trelastmarkedet fremover (Johan Freij, sjefanalytiker i Danske Bank, skog og landbruk)

Webinaret er åpent for alle interesserte.

For påmelding og lenke til Teams-møte, kontakt Helene Amundsen på helene.amundsen@treindustrien.no