Innhold

Hva har vi av markeds- og bransjetall?

  • 6. mai 2021, Kl. 14:00–15:00
  • Microsoft Teams
  • Påmeldingsfrist 5. mai 2021

Norske Trevarer er medlem av Prognosesenteret og har tilgang til en del tall for markedet og bransjen. I dette seminaret gis en kort innføring.

Prognosesenteret samler data for markeder og bransjer. De har også tall for byggenæringen og byggevarer. 

De tall vi har tilgang til er:

  • Igangsetting av bolig- og yrkesbygg
  • Omsetning av byggevarer vinduer, dører, kjøkken og bad fordelt på marked
  • Innrapportert produksjon av vinduer, dører, kjøkken og bad
  • Import og eksport av vinduer, dører, kjøkken, bad og trapper

Vi sender ut tall for import/eksport, men det er mange andre typer rapporter vi kan sende ut hvis dere ønsker det. 

I seminaret vil vi gå gjennom de ulike tallene og så ta en diskusjon rundt hva vi ønsker i fremtiden.