En fantastisk mulighet for vår bransje!

Illustrasjon av interiøret (Bilde: Statsbygg)

Illustrasjon av interiøret i nytt regjeringskvartal. Bilde: Statsbygg.

Norske Trevarer var en av innlederne da Statsbygg samlet aktører fra trevarebransjen og norsk treindustri til dialogkonferanse om å finne nye, innovative måter å bruke norsk tre på i det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg var i samarbeid med Innovasjon Norge og Nasjonalt program for leverandørutvikling vertskap for konferansen. Målet var å begynne samarbeidet om å finne konkurransedyktige og innovative løsninger for bruk av norsk tre og norske råvarer i innvendige arbeider.  

- Vi er opptatt av bærekraftige materialvalg og har som mål at tre skal være et viktig og varig element i det nye regjeringskvartalet, uttalte kvalitetsleder Gry Ahlsand i Statsbygg i forkant av dialogkonferansen.

Statsbygg følger dermed opp regjeringens uttalte mål og ambisjoner for regjeringskvartal-prosjektet.

- Dette er en helt unik mulighet for vår bransje, sier leder for fag- og teknologiutvikling Halvard Høilund-Kaupang i Norske Trevarer, som var en av innlederne på dialogkonferansen. 

- Dette er en invitasjon til norske trevarebedrifter om å gripe sjansen og bli med. Dette er en gylden mulighet til å omstille seg under trygge rammebetingelser, samt inngå nye samarbeid internt i bransjen, med Treindustriens medlemmer og med andre aktører. Innovasjon kan være risikabelt, men her er det muligheter for støtteordninger om man er litt om seg, seir Høilund-Kaupang.

- Vi kan nå altså være med og påvirke hvordan det nye regjeringskvartalet skal utvikles, bygges og bli seende ut innvendig, og til hvordan anbudene skal settes sammen. Dette er superviktig om vi skal posisjonere oss rett, sier fag- og teknologilederen i Norske Trevarer.

- Med de ambisjonene som er lagt om bruken av tre og norske råvarer i det nye regjeringskvartalet, vil erfaringen og kompetansen i vår bransje være til stor hjelp både for Statsbygg og arkitektvinnerne Team Urbis, mener Halvard Høilund-Kaupang.

Det er håp om at oppstart for det nye regjeringskvartalet i løpet av 2021, basert på nødvendige stortingsvedtak innen utgangen av desember i år.