Etter to suksessfylte dager i Bergen:

Ole og Aslak

På scenen under De Norske Trevaredagene 2020 - Ole Olsen og Aslak Bonde

”Jeg er glad og ydmyk i forhold til all entusiasmen her i Grieghallen», sier Ole Olsen, styreleder i Norske Trevarer, etter to suksessfylte dager i Grieghallen i Bergen.

De Norske Trevaredagene 2020 er akkurat avsluttet og det har aldri før vært så mange deltakere, så mange gjester, og så mange samarbeidspartnere. Alle smiler, nye spennende bekjentskap er etablert, gode gjensyn med kolleger, og ikke minst ulike bidrag fra 15 inspirerende, personlige og godt reflekterte foredragsholder - både fra utsida - og fra innsida.

 Vi har i 2 dager diskutert treet i bærekraftens tjeneste. Som en solid bidragsyter til norsk kulturarv - og som en viktig  del av opplevelsesindustrien i små og store bygg, offentlig sektor og private hjem.

Vi har diskutert ønsket om utvidet samarbeid i hele verdikjeden, viljen til å ta tilbake markedsandeler vi så alt for enkelt har gitt i fra oss, og å være En bidragsyter i forhold til et bredt ønske om økt forvaltning, både i bruken og verdiskapingen av et helt unikt materiale.

Vår erfaring, vår kunnskap, våre medarbeidere og våre oppdragsgivere har alle forventninger til at vi i mye større grad viser frem alt det gode og meningsfylte treet inviterer oss til å ta i bruk.

 Det er helt opplagt at vårt tema for konferansen i Bergen har posisjonert oss som bransje på en riktig og god måte.

Vårt materiale er suverent, ingen over og ingen ved siden. Gjennom fakta og forskning får vi dette bekreftet, og gjennom referanser og det engasjementet vi blottlegger, er det nå vår tur.

Nå har vi alle et felles ansvar for å være tilstede, være aktive og drive oss selv inn i vår egen fremtid,  avslutter en entusiastisk Ole Olsen.