Har vedtatt svært ambisiøs klima- og miljøplan med sterkt fokus på bruk av tre

Bilde av Jonas Tautra Vevatne er miljørådgiver i avdeling for prosjekt og utvikling i Asker kommune. Asker har vedtatt en svært ambisiøs handlingsplan innen klima og bærekraft, med sterk fokus på tre, trebyggeri og riktig materialvalg.

Jonas Tautra Vevatne er miljørådgiver i avdeling for prosjekt og utvikling i Asker kommune. Asker har vedtatt en svært ambisiøs handlingsplan innen klima og bærekraft, med sterk fokus på tre, trebyggeri og riktig materialvalg.

Asker kommune har vedtatt en svært ambisiøs handlingsplan for klima og bærekraft, med sterk fokus på tre, trebyggeri og bærekraftige materialvalg. Nå har Asker landets to første svanemerkede skoler, og tidligere i år ble Torvbråten skole kåret til årets skolebygg i Norge.

- Også tidligere Røyken kommune, som nå er en del av storkommunen Asker, hadde en svært ambisiøs klima og miljøplan, der blant annet økt bruk av tre og massivtre var en viktig del av planen, sier miljørådgiver Jonas Tautra Vevatne i avdeling for prosjekt og utvikling i Asker kommune.

Planen la føringer for hvordan nye Torvbråten skole skulle gjennomføres, og seinere ble også ambisjonen om klimagasskutt, miljøvennlig materialvalg og svanemerking en del av byggeprosjektet på Torvbråten.

- Det er viktig for oss at kommunens egne bygg og anlegg skal være i tråd med det som kreves for framtida. Nøkkelen ligger i økt bruk av tre, bærekraftige materialvalg og industrialisert trebyggeri. Det gir en veldig effektiv byggeprosess som også fører til mindre ressursbruk og reduserte avfallsmengder, sier miljørådgiveren i Asker kommune.


Kraftig redusert miljøavtrykk
Tautra Vevatne viser til at alle miljøtiltakene som ble en del av svanemerkingen av Torvbråten skole førte til at klimafotavtrykket fra bygget nå er redusert med over 60 prosent.

- Utstrakt bruk av massivtre og eksponert tre er veldig presist og ressurseffektivt. Det gir lite behov for fuge- og tettemasser, og vegger og elementer er enkelt oppbygd med få materialer og lag, uten at vi reduserte på energi- og tetthetskravene. Industrialiseringen og digitaliseringen gir høy presisjon i prefabrikasjonen av elementene, sier Tautra Vevatne.


Vil ha nullutslippsbygg
Asker har nå satt seg som mål at alle nye bygg i kommunal regi skal være såkalte nullutslippsbygg. Det innebærer at utslipp fra byggingen og driften skal gå i balanse gjennom hele livsløpet. For å kunne kompensere ikke bare for utslipp fra driftsfasen gjennom lokal energiproduksjon, må utslippene fra materialene og byggefasen være lavest mulig.

- Det er som sagt en viktig målsetting for oss å øke bruken av bærekraftige materialer i byggene våre, både i konstruksjoner, kledninger og innredninger. I tillegg ønsker vi at Askers ambisiøse plan innen klima og bærekraft ikke bare skal gjelde kommunale bygg og anlegg, men at dette skal være en plan som skal inkludere hele askersamfunnet, sier Jonas Tautra Vevatne.


Torvbråten skole stod ferdig i november i fjor, og gikk altså i år til topps i den nasjonale kåringen av årets skolebygg i Norge. Skolen har plass til nærmere 550 elever og ansatte, og ligger i Slemmestad i Asker. Bygget kostet litt over 187 millioner, og er en av to skoler i Norge som er Svanemerket, der begge to ligger i Asker kommune.