Innhold

Oppfordrer til å skape en trygg og god hverdag i bedriften!

Bilde av Tone H. Ruud, bedriftsrådgiver i Norske Trevarer

Tone H. Ruud, bedriftsrådgiver i Norske Trevarer

Maskinsikkerhet

Vi har på oppfordring fra en medlemsbedrift fått tips om å dele informasjon om et Webinar Arbeidstilsynet avholdt i midten av februar om maskinsikkerhet.

Ifølge bedriften var dette veldig nyttig og viktig informasjon.

Webinaret omhandler prinsipper for maskinsikkerhet, sikkert vedlikeholdsarbeid, sikker bruk av maskiner og arbeidsutstyr, samt risikovurdering og opplæring.

Viste du at

  • Maskiner som markedsføres i Norge skal ha en bruksanvisning på norsk?

Hvis maskinen ikke har en bruksanvisning på norsk, er det importøren eller distributøren sitt ansvar.

  • Vedlikehold på maskiner ikke må skje før en stund etter at strømmen er slått av?
    Dette fordi det vil være igjen en del energi i maskinen som kan føre til skade på person. Viktig med opplæring av ansatte som gjør vedlikehold/renhold av maskinene.

Opptak av Webinaret kan lastes opp gratis fra hjemmesiden til Arbeidstilsynet https://www.arbeidstilsynet.no

Søk opp Webinar og klikk på les mer under Webinar.

Sett av litt tid, gjerne sammen med de som jobber i produksjonen, og oppdatere dere på maskinsikkerhet. Dette er viktig i det forebyggende HMS arbeidet i bedriften.