- Stort potensial for mer forskning, utvikling og innovasjon i bedriftene

Bilde av Audun Øvrumsom er administrerende direktør i Treteknisk, og skal holde innlegg De Norske Trevaredagene om forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet – med fokus på trevarebransjen.

Audun Øvrum er administrerende direktør i Treteknisk, og skal holde innlegg De Norske Trevaredagene om forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet – med fokus på trevarebransjen.

- Vi har ikke jobba veldig mye med trevarebransjen tidligere, men det kommer det til å bli mer av. Det er et stort og spennende potensial innen forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet, også blant trevarebedriftene.

Audun Øvrum er administrerende direktør for Norsk Treteknisk Institutt, som ble etablert helt tilbake i 1949 som et bransjeinstitutt for treindustrien i Norge. Treteknisk har i dag en stab på godt og vel 30 ansatte, og er et trekompetansesenter med rundt 125 medlemsbedrifter.

Instituttets overordnede målsetting er å gi oppdatert kunnskap og rådgivning om treets ulike egenskaper, bruksområder og muligheter, samt å fremme riktig bruk av tre som råvare og materiale.

- Vi er en kompetansepartner for de bedriftene og virksomhetene vi tar på oss oppdrag for, der vi jobber med forsknings- og innovasjonsprosjekter som har med tre å gjøre, sier Audun Øvrum, og viser til at den halvparten av staben jobber innen forskning og rådgivning, den andre halvparten innen sertifisering.

- Det har vært en voldsom vekst i bruken av tre de siste 15-20 årene, og dette har forsterket seg ytterligere de siste fire-fem årene. Økende fokus på miljø og bærekraft fører også til større behov for forskning og innovasjon, samt mer kompetanse innen miljødokumentasjon av produkter, sier Treteknisk-direktøren.

Audun Øvrum skal holde foredrag under De Norske Trevaredagene i Trondheim i slutten av mai, der han orienterer om ulike støtteordninger i virkemiddelapparatet i Norge, i tillegg til å vise til gode eksempler på forskningsbasert innovasjon i næringslivet.

- Vi er etablert som et forskningsinstitutt for medlemsbedriftene våre, som i stor grad har vært tilknyttet treindustrien i Norge. Som nevnt, har vi tidligere hatt relativt få oppdrag i trevarebransjen, men vi ser veldig spennende muligheter i koblingen til trevarebransjen i årene framover, sier adm. direktør Audun Øvrum i Treteknisk.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: