Innhold

Pexels

Norge i ekstra beredskap mot store barkebilleangrep - setter nå i gang nye tiltak

Bilde av skog

Landbruks- og matdepartementet informerte i en pressemelding 9. juni at det er utarbeidet en beredskapsplan og eget risikovarsel forbindelse med økende bekymring for et større barkebilleangrep i norske skoger. Stor granbarkbille har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada.

Barkebilleskadene i Canada, som er verdens største eksportør av trelast, er en viktig årsak til en presset internasjonal situasjon innen trelast.

Denne situasjonen er ytterligere forsterket av en økende global interesse for tre og treet som materiale, og denne trenden forsterkes ytterligere av økt etterspørsel som følge av koronaepidemien. Både i Europa, USA og deler av Asia brukes nå mer penger på bygging, vedlikehold og oppussing.


Har utviklet beredskapsplan
Med bakgrunn i en økende bekymring for at også Norge kan bli rammet av store barkebilleangrep, har Landbruksdirektoratet i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeidet en beredskapsplan og et nytt risikovarsel mot barkebilleangrep i Norge.

- Den viktigste endringen i barkebilleberedskapen er at det nå finnes en plan som beskriver roller og ansvar i beredskapsarbeidet, og det er laget et verktøy for risikovurdering som oppdateres jevnlig, skriver Landbruks- og matdepartementet i en melding på www.regjeringen.no.


Risikovarsel for tre områder
Som en del av den nye beredskapsplanen er det nå utarbeidet tiltakslister for ulike risikonivåer, og NIBIO har utviklet et risikovarsel for barkebilleutbrudd for tre geografiske områder i Norge.

Hensikten er at man raskere skal kunne iverksette tiltak for å begrense skadeomfanget og sikre skogene. Risikovurderingen skal oppdateres jevnlig.

- Vi har nå en første versjon på plass, og vi vil jobbe videre både med planen og tiltakene i tett samarbeid med næring og forvaltning, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Varselet om risikoen for utbrudd av barkebilleangrep i de tre definerte skogområdene i Norge ligger nå ute på Skogsportalen på www.nibio.no. Varselet oppdateres fire ganger i løpet av sommersesongen.