Innhold

- Overbevist om at mange norske trevarebedrifter har de nødvendige kvalitetene

Illustrasjonsfoto: Team Urbis

Illustrasjonsfoto: Team Urbis

Interiørarkitekt Bjørn-Fredrik Gjerstad holder foredrag under De Norske Trevaredagene i Trondheim i mai sammen med arkitekt og Team Urbis-kollega Camilla Heier Anglero i prosjekteringsgruppa for byggingen av det nye regjeringskvartalet.

I januar gikk startskuddet for ett av norgeshistoriens aller største byggeprosjekter. Det er skapt forventninger hos norske leverandører til hva byggingen av det nye regjeringskvartalet vil føre til, men blant mange trevarebedrifter er det en økende uro for at dette toget allerede har gått. 

– Det er ingen tog som har gått, slik jeg ser det. Tvert imot. Her er alle muligheter åpne. Stortinget har vedtatt at byggingen av det nye regjeringskvartalet skal legge til rette for innovasjon og utvikling hos norske leverandører. Det gjelder også for norsk trevarebransje, sier Bjørn-Fredrik Gjerstad, som er interiørarkitekt og en del av prosjekteringsgruppa for byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Terroraksjonen mot regjeringskvartalet 22. juli 2011 førte til enorme ødeleggelser. Nesten ti år seinere er altså det første byggetrinnet godt i gang. Oppstart av tredje og siste byggetrinn er planlagt til 2025, og i 2029 skal alt stå ferdig. Bare det første av de tre byggetrinnene vil koste godt over 20 mrd. kroner.

– Jeg er overbevist om at mange aktører i trevareindustrien og trevarebransjen har de kvalitetene som skal til for å bli med på dette prosjektet, og det er helt sikkert mange dyktige norske produsenter som vi fortsatt ikke kjenner til. For trevarebedriftene handler det delvis om økt synlighet, kanskje handler det om klynger og mer samarbeid mellom bedriftene, og det handler helt sikkert om at vi kjenner bedre til hverandre, sier Gjerstad.

Under De Norske Trevaredagene i Trondheim i slutten av mai holder Gjerstad og Team Urbis-kollega Camilla Heier Anglero foredrag om byggingen av det nye regjeringskvartalet, slik de også gjorde under Trevaredagene i Bergen i januar i fjor.

- Vedtaket i Stortinget ligger altså fortsatt i bunnen av prosjektet. Byggingen av det nye regjeringskvartalet skal legge til rette for innovasjon og utvikling hos norske leverandører, og treet skal være et viktig element i byggene. Dette ligger fast, og det er det målet vi jobber etter, sier Gjerstad.

- Vi kommer til Trevaredagene fordi vi ønsker dialog, kjennskap og kunnskap. Byggingen av det nye regjeringskvartalet skal pågå fram til 2029. Som sagt, dette prosjektet er fortsatt fullt av muligheter, også for norsk trevarebransje.

- Noen mener at arkitektene og designerne påvirker valget av råvarer mer enn at arkitektene og designerne retter seg etter hvilke råvarer som er tilgjengelig i norske skoger. Hvis dette er riktig, og hvis Norge skal kunne nå klimamålene og snu utviklingen i en mer bærekraftig retning, så må det skje en endring på dette området, sier Bjørn-Fredrik Gjerstad i Team Urbis.

- Da vil i så fall norsk tre og kortreiste råvarer i større grad sette premissene for norske arkitekter og designere, da gjerne i et tett samarbeid med hele verdikjeden fra skog til ferdig produkt. I hvor stor grad dette vil prege det nye regjeringskvartalet blir spennende å se.

For påmelding og mer informasjon om De Norske Trevaredagene 2021: www.norsketrevarer.no/trevaredagene/2021/

 

Camilla Anglero og Bjørn-Fredrik Gjerstad på Trevaredagene i 2020.