- Ledere har jo alltid vært vant med endringer, men nå går alt mye raskere enn før

Bilde av Ewy Myrhaugen er teamleder hos Evan-Jones International Norway AS i Sandnes.

Ewy Myrhaugen er teamleder hos Evan-Jones International Norway AS i Sandnes.

- Det å lede når det skjer endringer kan ofte være krevende. Det holder jo ikke å bare snakke om at det er nødvendig med endringer, man skal også rigge organisasjonen for endringene og så sette planene ut i livet.

Dette sier teamleder Ewy Myrhaugen i Evan-Jones International Norway AS i Sandnes, som står bak kurset i endringsledelse som Norske Trevarer arrangerer for medlemsbedriftene i trevarebransjen. Kurset starter opp første uka i mai, og deltakerne må melde seg på innen 20. april.

- Det er jo ikke noe nytt dette med å ruste seg for endringer i en bedrift eller en organisasjon. Det har ledere alltid vært vant med. Forskjellen ligger kanskje først og fremst i de store trendene og endringene innen bærekraft, miljø og digitalisering, men ikke minst i det tempoet ting skjer i nå, sier Ewy Myrhaugen.

- Et bilde på dette kan kanskje være at mens vi før trente på leirdueskyting, der vi gjorde oss klare, ropte klar og visste ganske presist når leirdua ville komme, så har vi en situasjon nå der ting skjer plutselig og uten at vi kunne vite det på forhånd. Koronaepidemien er et eksempel på det. Plutselig står vi overfor noe vi aldri har trent på før.

- Så for å holde oss til jaktmetaforen, så er det som tidligere var kontrollert trening på leirdueskyting, det er nå i større grad jakten på hare eller løpende villsvin. Med andre ord, det vi trodde skulle bli slik eller slik virket ikke likevel, ting vi trodde skulle fungere må forkastes og nye endringer må iverksettes på kort varsel. Dette krever ledelse og ny kompetanse på hvordan man skal lede i endringer, sier kurslederen fra Evan-Jones International.

Men fortsatt er det slik at de fleste endringer kan planlegges, og dette blir også hovedfokus i Evan Jones-kurset om endringsledelse; De planlagte endringene. Folk er forskjellige, og i alle organisasjoner reageres det ulikt på endringer. Noen elsker det, andre blir stresset av det og noen kjemper imot.

- Det er viktig å ha kunnskap om å lede ulike mennesker gjennom endringer. Dette krever innsikt og oversikt, det krever kunnskap og verktøy til å rigge organisasjonen for nødvendige endringer og iverksetting, og det er nettopp dette kurset i endringsledelse handler om, sier teamlederen i Evan-Jones International Norway.

Målgruppen for kurset er ledere på alle nivåer, ikke bare topplederne i organisasjonen.

- Kurset er like relevant for mellomledere og salgsledere, og for personer som er tiltenkt kommende lederroller i bedriftene, avslutter Ewy Myrhaugen i Evan-Jones International Norway AS.

Påmeldingslink til det digitale kurset https://www.norsketrevarer.no/kurs-og-arrangement/kurs/endringsledelse/

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: