Gauldal vil ha nytt blod inn i trebransjen – åpner opp fabrikkene for barn og unge

Fabrikksjef Jean-Francois Larosa ved Støren Treindutri AS får nå oftere besøk av barn og unge i Gauldalen, her representert ved femåringen Joar fra Liøya barnehage på Støren. Foto: Bent Lindsetmo, NRK.

- Vi har stort behov for ny arbeidskraft i trevarebransjen og i andre trebearbeidende næringer, og det behovet vil ikke bli mindre i årene framover. Derfor må vi tenke nytt og slippe barn og unge inn i bedriftene så tidlig som mulig.

Dette sier en engasjert Aina Midthjell Reppe i bedriftsnettverket Gauldal TreFokus på Støren i Trøndelag, som leder en større satsing for å koble framtidige arbeidstakere med trevarebransjen og treindustrien i regionen.

Aina Midthjell Reppe i bedriftsnettverket Gauldal TreFokus i Trøndelag jobber for å få barn og unge til å åpne øynene for trebearbeidende bedrifter i Trøndelag, og vil at trebransjen åpner opp fabrikkdørene og slipper barna til. Foto: Bent Lindsetmo, NRK.

- Vi gjennomførte en undersøkelse i 2018 som viste at de trebearbeidende bedriftene i Gauldalen hadde behov for 50 nye arbeidstakere de neste fem årene. Da bestemte vi oss for å tenke nytt, sier Midthjell Reppe, som tror dette over tid vil øke rekrutteringen av barn og unge inn i bransjen.

- Barna er jo framtidas arbeidstakere, og derfor vil vi at de og bedriftene skal bli kjent med hverandre så tidlig som mulig. Vi mener dette på sikt vil bidra til å sikre eksistensen til bedriftene, og forhåpentligvis også at de unge velger å utdanne seg i denne retningen. Det vil føre til at trebedriftene i framtida kan få bedre tilgang på god, lokal kompetanse.


Startet opp ny landslinje i treteknikk
I høst startet Gauldal videregående skole på Støren opp en ny landslinje i Vg2 treteknikk. Arbeidet med det nye skoletilbudet er en del av satsingen på rekruttering til trebransjen i regionen, der også lærlinger, opplæringskontor og omdømmebygging er viktige stikkord.

- Vi er en skole med 300 elever, og vi har sterke tradisjoner innen yrkesfag. Rundt 200 av våre elever går på ulike yrkesfag, sier yrkesfagleder Hilde Rudi Bråten ved Gauldal videregående skole.

- Det har skjedd mye på dette området de siste årene. Aldri har så mange valgt yrkesfag som nå, det er veldig gledelig, og nå ser vi også at dette er en tydelig nasjonal trend, sier Rudi Bråten.


- Må tenke nytt og langsiktig samtidig
- At det kommer femåringer, 5. klassinger og 8. klassinger inn i bedriftene gjør at bransjen må tenke på en litt annen måte for å nå fram med budskapet sitt, og det tror jeg også er nyttig. Trebransjen i Norge har mye å være stolt av, og vi må bli enda flinkere til å løfte dette fram, sier Aina Midthjell Reppe.

- Det er ikke gjort over natta å snu en trend, og jeg tror vi må tenke både nytt og langsiktig samtidig. Og så ser vi at det nytter å stå på. Vi henter mye inspirasjon fra hvordan de jobber med rekruttering, ungdommer og lærlinger i Agder. Bare for få år siden hadde de store utfordringer der også, men nå trekkes unge folk til trevarebransjen i Agder, og det meldes om fulle klasser med snekkerelever, sier Midthjell Reppe.