Innhold

Vil ha trevarebransjens innspill til digital sporing av byggematerialer

Bilde av Knut Mathisen som er forretningsutvikler i GS1 Norway AS

Knut Mathisen er forretningsutvikler i GS1 Norway og har hatt ansvaret for utviklingen av den nye veilederen for digital sporing av byggematerialer. «Veileder GTIN» har fått navnet etter den globale standarden for identifisering av produkter.

Statsbygg har tatt initiativet til utviklingen av en veileder for digital sporing av byggematerialer. Nå inviteres norsk trevarebransje til å komme med innspill til veilederen.

Målet med den nye veilederen er å sikre bedre kontroll på hvilke produkter som er bestilt, levert og montert i et byggeprosjekt, og samtidig sørge for bedre dokumentasjon og kontroll på vareflyten.

– Vi kjenner jo alle til strekkoden som registreres i kassa på butikken. Der fungerer det godt, men det har vært mer komplisert å utvikle en felles, lett lesbar standard som omfatter alle produkter som inngår i et byggeprosjekt, sier forretningsutvikler Knut Mathisen i GS1 Norway, som har hatt ansvaret for utviklingen av den nye GTIN-veilederen for digital sporing av byggematerialer.

GTIN er den globale standarden for identifisering av produkter. Nå vil Statsbygg at alle produkter som inngår i et prosjekt som Statsbygg er involvert i skal identifiseres etter denne globale standarden.

– Så langt inngår tre produktkategorier i den nye veilederen, der dører og vinduer er en av dem. Men målet er jo å utvide veilederen med flere kategorier, og dette er noe av det vi nå ønsker tilbakemeldinger fra trevarebransjen på, sier Knut Mathisen.

Mathisen mener veilederen vil være et viktig skritt for å digitalisere og effektivisere byggebransjen. GTIN-standarden skal sikre at informasjonen om produktene i et bygg er riktig, og den nye veilederen skal hjelpe produsentene til å ta i bruk GTIN.

- Vi ønsker innspill til forbedringer av den nye veilederen og har satt høringsfristen til slutten av april. GTIN-veilederen settes i drift så snart vi har fått strukturert tilbakemeldingene, sier Knut Mathisen i GS1 Norway. 

Leder for fag- og teknologiutvikling ved Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang, har sammen med et utvalg fra NorDan bidratt i utviklingen av GTIN-veilederen. Nå ønsker han at trevarebransjen engasjerer seg aktivt i høringsrunden og innspillene til den nye veilederen.

– Vi legger opp til et miniseminar i midten av april der vi presenterer den nye veilederen overfor aktørene i norsk trevarebransje, og så samler vi denne informasjonen i vår tilbakemelding til GS1 Norway, sier Høilund-Kaupang.