Skolen der Helle er rektor har kjempet en innbitt kamp for håndverksfagene i 135 år

Bilde av Helle Hundevadt har vært rektor ved Hjerleid handverksskole AS på Dovre siden 2004, som i over 135 år har kjempet enn innbytt kamp for norsk kulturarv og de norske tradisjonshåndverksfagene.

Helle Hundevadt har vært rektor ved Hjerleid handverksskole AS på Dovre siden 2004, som i over 135 år har kjempet enn innbytt kamp for norsk kulturarv og de norske tradisjonshåndverksfagene.

Eidsvollsmennenes ed i 1814, Enige og tro til Dovre faller, forsterket Dovrefjellets posisjon i vår nasjonale bevissthet. Og som et bilde på Dovre som det evige og uforanderlige, finnes det også en liten, viljesterk håndverksskole her, som i over 135 år har kjempet en innbitt kamp for trearbeid og norsk kulturarv.

Vi må tilbake til 1886 for å finne starten på denne helt spesielle delen av norsk utdanningshistorie, som var basert på en sterk oppblomstring av husflidsbevegelsen i Norge på siste halvdel av 1800-tallet. Da gav ekteparet Randine og Haldor Hjerleid en større pengesum for å opprette en «håndgjerningsskole for gutter», slik at ungdommene på Dovre og Nord-Gudbrandsdalen skulle få en mulighet til å få seg en praktisk utdanning.

- På denne tida ble det opprettet håndverk- og husflidsskoler over hele landet, og i 1891 var det 138 slike skoler som dette i Norge, forteller Helle Hundevadt, som siden 2004 har vært rektor på Hjerleid handverksskole AS.

I tiårene etter at Norge ble en sjølstendig nasjon vokste skolen på seg i størrelse og innhold, og det historiske høydepunktet var på 30-tallet, da hvert årstrinn hadde rundt 70 elever. I 1977 ble skolen oppkalt etter sine grunnleggere, og på 1980-tallet hadde Hjerleid rundt 300 elever, ca. 70 ansatte og en omfattende kursaktivitet.


Treskjærer- og møbelsnekkerfaget nedlagt
- Skolereformen Reform 94 førte til at flere klasser ved Hjerleid videregående skole ble nedlagt. Vi passet ikke særlig godt inn i den nye utdanningsstrukturen, og i 2003 vedtok fylkestinget at treskjærerfaget og møbelsnekkerfaget ved Hjerleid skulle legges ned. Dermed hadde ikke Norge noen treskjærerutdanning lengre, forteller Hjerleid-rektoren.

I dag er skolens fremste oppgave å ta vare på arven og tradisjonen som knytter seg til håndverksfagene. Da treskjærerfaget ble nedlagt i 2003 kom Stiftelsen Norsk kulturarv på banen, som sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon er dagens eiere av Hjerleid handverksskole.

- Vi kan jo ikke være en nasjon som ikke tar vare på tradisjonene som er knyttet til håndverksfagene i Norge, så derfor tar vi ansvaret vårt på stort alvor. Mister vi denne tradisjonen så mister vi en bit av oss sjøl og dermed også en viktig del av den norske kulturarven, sier en engasjert Helle Hundervadt.


Ønsker sterkere finansiering
- Vi legger ikke skjul på at dette ansvaret er både stort og krevende. Vi er tre mindre friskoler i Norge, og vi har en svært viktig rolle i å ta vare på tradisjonshåndverksfagene. Derfor er vi nå i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan disse tre «kulturarvskolene» skal finansieres på beste måte. Vår jobb er å videreføre norsk kulturarv og våre håndverkstradisjoner til kommende generasjoner, og den jobben trenger vi hjelp til å utføre.

Hjerleid har i år 77 elever fra hele Norge, noen av dem også er godt voksne, og rundt 10 av elevene kommer fra andre europeiske land. Sammen med møbelsnekkerbedriften Kvass møbel og innredning AS, Dovre Handverkssenter AS og Senter for bygdekultur AS er det et fagmiljø på godt over 100 personer på Dovre, der rundt 30 av dem er ansatt på handverksskolen. Tilknyttet dette fagmiljøet kan man ta svennebrev både i møbelsnekkerfaget, tømrerfaget, treskjærerfaget og smedfaget.


Tett samarbeid med møbeldesignere
- Samtidig som vi tar vare på tradisjonen og kulturarven som er tilknyttet håndverksfagene, så har vi blikket rettet mot tida som ligger foran oss. Alt som har med tre og trebearbeiding er jo i tida nå, det ser vi ikke minst på møbelsnekkerkursene våre. De har aldri vært så populære som nå, og kursene våre har lange ventelister.

- Framtidsperspektivet vårt gjør at vi også har et tett samarbeid med møbel – og interiørdesignere i opplæringen av elevene. Men kunnskapen om materialer, verktøy og teknikker ligger i bunn for alt vi gjør, og verkstedene våre og de miljøene vi samarbeider med åpne nesten døgnet rundt, sier rektoren ved Hjerleid handverksskole.

- Derfor blir elevene våre veldig flinke i håndverket sitt. Når lidenskapen for faget har våknet til, så er det mange som ønsker å holde på nærmest døgnet rundt, og da blir man jo skikkelig dyktig. Det er det som skal til.