Innhold

- Jeg er glad for at norsk trevarebransje er en del av NHO-fellesskapet

Bilde av NHO-sjef Ole Erik Almlid holder foredrag under De Norske Trevaredagene, som arrangeres i Trondheim 28. mai.

NHO-sjef Ole Erik Almlid holder foredrag under De Norske Trevaredagene, som arrangeres i Trondheim 28. mai.

- Norske Trevarer organiserer en bransje med nesten 300 medlemsbedrifter, som til sammen har 4500 ansatte og en samlet omsetning på godt over 8,5 mrd. kroner. Som bransje mener vi at vi er en viktig næring i Norge, ikke minst for distrikts-Norge. Hvor viktig er norsk trevarebransje sett fra ditt ståsted, NHO-sjef Ole Erik Almlid?

- NHO ønsker å være det ledende talerøret for norsk næringsliv, og da må vi ha med oss så mange bedrifter og bransjer som mulig. Vi har sett gjennom det siste året hvor viktig det har vært overfor politikere og myndigheter at jo flere vi er, jo mer blir vi lyttet til. Alle tilbakemeldinger vi har fått fra dere og andre medlemsbedrifter har vært viktige for oss i arbeidet. Jeg er glad for at trevarebransjen er en del av bedriftsfellesskapet i NHO. Dere representerer med god grunn en stolt bransje, kjent for høy kvalitet og med lange tradisjoner godt rotfestet i norsk kultur. Det er dere, medlemsbedriftene, som er NHO.

- Som bransje tenker vi at vi er godt posisjonert for det grønne skiftet og et bærekraftig samfunn, ikke minst på grunn av at vi har treet som råvare og materiale. Hva tenker NHO om norsk trevarebransjes framtidsmuligheter?

- Etterspørselen etter alt som er grønt og bærekraftig vil bare øke og øke. Det vil komme miljøkrav som alle må tilpasse seg. Derfor tror jeg en av suksessfaktorene, også i deres bransje, vil være å se verdikjeder i sammenheng.

- Norske Trevarer er glad for at du har takket ja til å holde innlegg under årets Trevaredager. NHO-sjefens kalender er temmelig tettpakket, vil vi tro. Hva vil være det viktigste budskapet du ønsker å fremme overfor norsk trevarebransje?

- Det er høy aktivitet, ja! Men noe av det viktigste jeg gjør, er å ha kontakt med medlemsbedriftene, så det er lett å finne tid til Trevaredagene. Som trønder er det selvsagt ekstra lett når de holdes i Trøndelag, men jeg kommer selv om det skulle bli digitalt. Noe av det viktigste jeg kommer til å snakke om, er bedriftenes mulighet som jobbskapere i Norge. Det er utrolig viktig for landet vårt, for vi kommer til å trenge mange nye arbeidsplasser, i alle bransjer. Så vil jeg nok komme inn på kompetansebehov, men mer vil jeg ikke røpe!


NHO-sjef Ole Erik Almlid er en av i alt 12 foredragsholdere under årets Trevaredager, som går av stabelen i Trondheim fredag 28. mai. Samme dag avvikles også Norske Trevarers årsmøte, og de to påfølgende dagene arrangeres bransjens landsmøte.

- Vi er optimister og planlegger for at vi skal kunne arrangere både Trevaredagene, årsmøtet og Norske Trevarers landsmøte i slutten av mai. Dette er bransjens viktigste møteplasser. Vi trenger å møtes og planlegger for å kunne gjennomføre et trygt og koronafritt arrangement i et godt samarbeid med Scandic Nidelven Hotel i Trondheim, sier bransjekoordinator Randi Moltke-Hansen i Norske Trevarer.

 

For mer info om De Norske Trevaredagene:
https://www.norsketrevarer.no/trevaredagene/2021/