Innhold

- Vi må bygge bransjens langsiktige posisjon på det som skiller oss ut

Bilde av Jon-Erlend Alstad som er konsernsjef i Dovista Norge AS, som eier de to norske vindusprodusentene Natre Vinduer AS og Lian vinduer AS. Alstad er en av innlederne under årets Trevaredager, som går av stabelen i Trondheim i slutten av mai.

Jon-Erlend Alstad er konsernsjef i Dovista Norge AS, som eier de to norske vindusprodusentene Natre Vinduer AS og Lian vinduer AS. Alstad er en av innlederne under årets Trevaredager, som går av stabelen i Trondheim i slutten av mai.

- Mitt viktigste budskap overfor trevarebransjen er viktigheten av å finne det som vi kan differensiere oss på og så bygge unike posisjoner på det. Og så tror jeg vi må tørre mer internasjonalt. Jeg sier ikke at det er enkelt, men jeg sier at det absolutt er mulig.

Dette sier konsernleder Jon-Erlend Alstad i Dovista Norge AS. Som navnet tilsier er det den norske delen av Dovista-konsernet, som har hovedkontoret sitt i Danmark og eies av den største vindusprodusenten i Europa, VKR-holding.

- Som konsern består vi nå av 13 ulike merkenavn innen europeisk vindusproduksjon, der vårt fokus er på Nord-Europa som vårt geografiske nedslagsfelt. Vi ønsker å være ett selskap bestående av sterke merkevarer med tydelige posisjoner i våre ulike markeder. I Norge er eierskapet vårt forankret i to markante merkenavn; Natre og Lian.

- Merkevarene er våre ansikter i det norske markedet, med Dovista Norge AS som morselskap. Med det er vi den nest største vindusprodusenten i Norge med en samlet omsetning på nærmere en milliard kroner og rundt 500 ansatte, der vi har produksjonen vår på Gjøvik, Vatne, Hemnesberget og Kyrksæterøra, sier Dovista-lederen.


Holder foredrag under Trevaredagene
Under De Norske Trevaredagene i Trondheim i slutten av mai skal Jon-Erlend Alstad holde innlegg om hva han mener bør være trevarebransjens veg videre inn i framtida.   

- Jeg er jo relativt fersk i trevarebransjen, så jeg bør kanskje være litt forsiktig med å gi altfor bastante råd. Men jeg har en nært beslekta bransjebakgrunn med over 20 års erfaring fra eksportretta norske møbelprodusenter som Stokke, Ekornes og HÅG, og jeg tror utfordringene er ganske sammenlignbare.

- Samtidig som vi jobber for å ta større andeler av hjemmemarkedet, så bør vi også ha større internasjonale ambisjoner. Jeg sier ikke at det er lett, men det er helt klart mulig, og som bransje tror jeg vi har mye å hente på å løfte ambisjonsnivået vårt internasjonalt.


Ta en tydelig posisjon i markedet
- Hvis vi skal bli bedre på eksport, så er det et par-tre ting som er ganske avgjørende. Først og fremst må vi altså bli tydelige på hva vi differensierer oss på, og så bygge vår posisjon i det internasjonale markedet på det. Hva er det som skiller den enkelte trevarebedrift fra andre aktører i markedet?

- Dette er det aller viktigste, slik jeg ser det. Det andre er en verdikjede som er så effektiv som mulig. Vi er et dyrt land å produsere i, og derfor må vi være innovative i vår bruk av ny teknologi, der vi løfter oss innen automatisering og robotisering av produksjonen, avslutter Dovista-sjef Jon-Erlend Alstad.


Jon-Erlend Alstad er en av 14 innledere i programmet på årets utgave av De Norske Trevaredagene. Les mer om programmet her: www.norsketrevarer.no/trevaredagene/2021/