- Treet er best rustet til å takle dette århundrets aller største utfordringer

Bilde av Jørgen Tycho i Oslotre AS

- Treet er dette århundrets materiale. Det er treet som er best rustet til å takle de største utfordringene innen natur, klima og tilgangen på materialer, og i tillegg har treet store fordeler i forhold til inneklima, helse og læringsmiljø, sier arkitekt, partner og medgründer i Oslotre AS, Jørgen Tycho.

- For de som brenner for skogen og treet som materiale, så er det ikke vanskelig å være optimist nå om dagen. Vi har aldri brukt så mye tre som nå, og i Norge hevder vi oss veldig sterkt på tre innen forskning, utvikling og innovasjon. På noen områder er vi til og med flere år foran de andre.

Dette sier Jørgen Tycho i arkitekt- og ingeniørfirmaet Oslotre AS. Han er partner og medgründer i selskapet, som nå består av over 20 arkitekter, ingeniører og montører fra hele verden, så og si.

- Om ikke akkurat fra hele verden, så er vi i hvert fall internasjonale. Gjennom at vi er fullt og helt fokusert på treet som materiale, og veldig dedikert overfor det vi driver med, så tiltrekker vi oss interessante og dyktige medarbeidere som brenner for det samme som oss.

Den første tida etter oppstarten i 2015 jobbet Oslotre nesten utelukkende med norske prosjekter, men de siste par årene har det åpnet seg flere oppdrag også internasjonalt. Nå jobber oslofirmaet på tre kontinenter samtidig, og fellesnevneren for alle prosjektene er altså bruken av treet som materiale.

- Tre er veldig godt rustet til å takle dette århundrets største utfordringer, særlig klimautfordringene, men også når det gjelder mangelen på materialer. Treet er jo en utømmelig kilde så lenge man driver skogen på en bærekraftig måte. I tillegg er treet en karbonfanger når det brukes i bygg, møbler og innredninger, sier Jørgen Tycho, som også er opptatt av byggets helsemessige fordeler når det brukes tre og tømmer som råvare.


Vil trekke til seg de flinkeste
Jørgen Tycho og Oslotre ønsker å trekke til seg de flinkeste folkene, de som brenner for treet og faget sitt, og som dermed også bidrar til helt nye måter å tenke tre på, og så i neste omgang overfører dette til nye måter å konstruere bygg og innredninger på.

- Det skjer store endringer i stor fart nå. Vi får helt nye måter å binde sammen tre mot tre på, det skjer mye innen brannhemmende trematerialer, og det jobbes mye med ombruksmaterialer – om hvordan vi bygger slik at treet kan få et nytt liv i nye framtidige prosjekter.

- Alt dette er veldig bra. Men vi har mye igjen i Norge på å utvikle mer komplette verdikjeder innen bruken av treet som råvare, der ligger vi langt etter mange andre. Vi har store skoger og fantastiske muligheter, også innen bjørk og norsk lauvskog. Men da må vi sørge for at det lønner seg å være en del av denne verdikjeden, mener Jørgen Tycho i Oslotre AS.