Vil ha mye mer fokus på returtre i Norge – går inn med 105 millioner kroner

Bilde av Kristine Nore som lang fartstid som forsker, leder og rådgiver i trebaserte næringer både nasjonalt og internasjonalt, og er nå hyret inn som leder for den nye storsatsingen innen ombruk av returtre i Norge.

Kristine Nore har lang fartstid som forsker, leder og rådgiver i trebaserte næringer både nasjonalt og internasjonalt, og er nå hyret inn som leder for den nye storsatsingen innen ombruk av returtre i Norge.

Norske myndigheter vil ha mer fokus på gjenbruk av tre og treavfall, og støtter nå nysatsingen SirkTRE med over 105 millioner kroner. Dette inngår i en nasjonal tiltakspakke for grønn omstilling, og partene bak treprosjektet jubler over de mulighetene dette gir.

Avtroppende landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) viser til at etterspørselen etter tre bare vil fortsette å øke i årene framover.

- Det er viktig at vi legger til rette for et bærekraftig uttak fra skogen, kombinert med at vi øker gjenbruket av tre. Treet har gode egenskaper i forhold til klima og miljø, og SirkTRE-prosjektet vil bidra til en bedre sirkulær utnyttelse av treet som råstoff, mener Bollestad.  

Norwegian Wood Cluster på Gjøvik var fødselshjelper for SirkTRE. Organisasjonen har ambisjoner om å bli en spydspiss i utviklingen av den nye sirkulære treindustrien i Norge, og SirkTRE-prosjektet er en viktig del av denne satsingen.


Kjempespennende for trevarebransjen
Prosjektleder Kristine Nore har lang fartstid som forsker, leder og rådgiver i trebaserte næringer både nasjonalt og internasjonalt. Hun mener SirkTRE-satsingen er kjempespennende også for norsk trevarebransje, som en del av den store verdikjeden som knytter seg til tre og skog i Norge.

- Det er veldig mye vil skal finne ut av og få på plass i løpet av de tre årene SirkTRE-prosjektet pågår. Og ambisjonene med prosjektet stopper jo ikke når prosjektet over, tvert imot. Dette skal bli starten på en ny verdikjede der bruken av returtre kommer til å bli avgjørende viktig på mange områder, sier Kristine Nore.

- Tre kan gjenvinnes og brukes om igjen, det har vi jo gjort i hundrevis av år. Vi skal bare finne de riktige måtene å gjøre det på i forhold til de behovene samfunnet og næringslivet har nå. Digitaliseringen av verdikjedene og prinsippene for en sirkulær økonomi gir oss helt nye muligheter for innovasjon, verdiskapning, ny kompetanse og økt konkurransekraft for trebaserte næringer.


Avfallsfrie byggeplasser og ny ressurs for trenæringene
Målet med nysatsingen er å bidra til avfallsfrie byggeplasser, og gjøre treavfallet om til en viktig ressurs for trebaserte næringer – slik at det kan utvikles nye produkter og innovative løsninger, som så i neste omgang vil gi økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i treindustrien, trevarebransjen og byggenæringen ellers.

- Vi har mye skog i Norge, og vi kan ta ut enda noe mer innenfor bærekraftige rammer. Og potensialet for gjenbruk av returtre er nesten like stort som potensialet for å ta ut mer virke ved økt hogst i norske skoger. Vi snakker om to-tre millioner kubikkmeter, så mengdene og volumet er helt enormt, sier SirkTRE-lederen.

- Treavfallet kan altså gjøres om til en ressurs som industrien og bedriftene vil ha stor nytte av, og som også vil være et veldig viktig bidrag til kommende krav om klimanøytralitet og mulighetene for å nå Norges klimamål. Derfor knytter det seg spenning og store forventninger til hva vi kan få til gjennom denne nysatsingen.