Innhold

Reduksjon i de offentlige støtteordninger innen energieffektivisering

Bilde av åpent vindu med utsikt over en grønn dal

Bilde: foto@anettepatur.no

Energieffektivisering er det viktigste, beste og mest miljøvennlige tiltaket for å begrense global oppvarming til godt under to grader, ifølge det internasjonale energibyrået IEA. Samtidig har de fleste virkemidlene som støtter folks investeringer i energieffektive tiltak, som utskiftning av vindu, blitt tatt bort. Vi trenger støtteordninger som stimulerer folk til å ta mer miljøvennlige valg i hjemmene sine. Les mer her https://lnkd.in/dnYpk2k