Innhold

Topptursprek siviløkonom inntar nyopprettet rolle i norsk trevarebransje

Bilde av Monica Wærdahl-Eriksen i Norske Trevarer

Monica Wærdahl-Eriksen (48) er en ivrig entusiast innen natur og friluftsliv. Hun er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Edinburgh, og jobber nå som salgssjef og forretningsutvikler innen event og reiseliv. 1. juni begynner hun som leder for forretningsutvikling og medlemsutvikling i Norske Trevarer.

Monica Wærdahl-Eriksen er tilsatt i den nye stillingen innen forretningsutvikling og medlemsutvikling i Norske Trevarer. Wærdahl- Eriksen starter i nyjobben 1. juni, og legger ikke skjul på at hun gleder seg stort til å bli kjent med norsk trevarebransje.

- Å jobbe i en kombinasjon med forretningsutvikling og medlemsutvikling er utrolig spennende, og det passer veldig godt til den bakgrunnen jeg har. Fra juni av blir det ett hundre prosent fokus på trevarebransjen, sier Norske Trevarers nye leder for forretnings- og medlemsutvikling.

Wærdahl-Eriksen har de siste årene jobbet med salg og forretningsutvikling innen event og reiseliv. Hun er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Edinburgh, og er nå salgssjef og leder for forretningsutvikling i American Express Meetings & Events Norge.

48-åringen har erfaring fra ulike bransjer, men fokus har hele tiden vært på salg, markedsføring og kommunikasjon. Hun startet først innen bank, så jobbet hun som produktsjef i legemiddelbransjen i seks-sju år, før hun begynte som markedssjef innen proffsegmentet i JerniaGruppen.

- Etter det var jeg kjededirektør i Malia-kjeden, som var en del av Løvenskiold Handel. Jeg reiste mye rundt for å besøke medlemmene våre, og gjennom det fikk jeg oppleve en yrkesstolthet og en fagkunnskap som var helt utrolig inspirerende. I tillegg til et fantastisk engasjement i forhold til det å drive sin egen bedrift, sier Wærdahl-Eriksen.

- Ikke minst fikk jeg se hvor mye en bedrift kan bety for lokalsamfunnet som den er en del av. Dette er litt av bakgrunnen for at jeg ble så fascinert av muligheten for å jobbe med norsk trevarebransje. Jeg gleder meg stort til å være ute i manesjen igjen, og ikke minst til å bli godt kjent med trevarebedriftene rundt om i landet.

Norske Trevarers nye leder for forretnings- og medlemsutvikling vektlegger kombinasjonen av stolte tradisjoner og nye trender når hun skal trekke fram trevarebransjens framtidsmuligheter og potensialet som ligger i den nye jobben hun snart skal ta fått på. 

- Jeg tror tida er perfekt for norsk trevarebransje. Det betyr ikke at bransjen ikke står overfor omstillinger og endringer. Men den tida vi lever i nå gir norsk trevarebransje et veldig godt utgangpunkt. Treet har vært med oss til alle tider, det står for noe som er trygt og solid, og nå er vi i ferd med å finne tilbake til dette igjen.

- Og så får vi ekstra drahjelp av alt det som skjer digitalt nå, både når det gjelder markedsføring og møteplasser. Også dette passer trevarebransjen veldig godt. Både for å løfte fram det bransjen lager og gjør og står for, men også for å møtes på enklere og mer miljøvennlige måter på tvers av avstander. Og i tillegg har jeg inntrykk av at trevarebransjen allerede er god på å dele kunnskap og erfaringer - og hjelpe hverandre videre som bransje.

- I sum blir dette sterke saker. Jeg gleder meg stort til å begynne, smiler Monica Wærdahl-Eriksen.