Møre og Romsdal trenger nærmere 100 lærlinger

Bilde av Norske Trevarer Møre og Romsdal var nylig samlet til jule- og bransjetreff på Tingvoll Fjordhotell, her ved styreleder Torbjørn Hjelden (t.v.), lærling Anna Regine Vada Blom i Norske Trevarers nye ungdomsteam og daglig leder Paul Sindre Vedeld i trevarebedriften Rovde møbel og design AS.

Norske Trevarer Møre og Romsdal var nylig samlet til jule- og bransjetreff på Tingvoll Fjordhotell, her ved styreleder Torbjørn Hjelden (t.v.), lærling Anna Regine Vada Blom i Norske Trevarers nye ungdomsteam og daglig leder Paul Sindre Vedeld i trevarebedriften Rovde møbel og design AS.

En besøksrunde til trevarebedriftene i Møre og Romsdal bekrefter et stort behov for flere lærlinger og nyansatte. Bare i løpet av de nærmeste fem årene er behovet på nærmere 100 personer.

- Det er mye optimisme i norsk trevarebransje for tida, og slik er det også i Møre og Romsdal. Det fikk vi bekreftet på besøksrunden vi nylig gjennomførte til trevarebedriftene her i fylket, sier styreleder Torbjørn Hjelden i Norske Trevarer i Møre og Romsdal.

I trevarebransjen i Møre og Romsdal er det nærmere 30 trevarebedrifter med ei samla omsetning på rundt 550 millioner kroner og ca. 350 ansatte, og i tillegg kommer også andre tre-relaterte bransjer i fylket som ikke er en del av trevarebransjen.

- Innenfor trevarebransjen i Møre og Romsdal melder de aller fleste bedriftene om stor aktivitet og fulle ordrebøker, og dette er med på å forsterke behovet for fagfolk, lærlinger og fagutdanning, sier Hjelden, som er daglig leder og medeier i Grande-konsernet i Rauma kommune i Romsdal.

På nasjonalt nivå er rekruttering, fagutdanning, lærlinger og påfyll av ny kompetanse en av de aller største utfordringene trevarebransjen står overfor. Det siste året har derfor Norske Trevarer Møre og Romsdal satt fokus på lærlinger, opplæringskontor og oppstart av en snekkerfaglinje på Vg2-nivå.

- Den beste måten å rekruttere på
- Alle trevarebedriftene vi har besøkt i Møre og Romsdal denne høsten er veldig opptatt av rekruttering og lærlinger. Det har skjedd mye på dette området bare de siste to-tre årene, og bedriftene ser at dette henger sammen med at vi må få på plass både et opplæringskontor og et utdanningstilbud for vår bransje her i fylket, sier Torbjørn Hjelden.

- Det er en større jobb som må gjøres for å få dette på plass, vi må jobbe både på kort og lang sikt. Derfor er det så viktig at bransjen har felles fokus og felles forståelse av hvor skoen trykker, og det opplever jeg at vi i mye større grad har nå.

- Jeg er veldig optimistisk på at vår bransje skal kunne stille med nødvendig antall læreplasser for å bygge opp en snekkerfagutdanning med et Vg2-tilbud i treteknikk i Møre og Romsdal, samt et videre kontinuerlig påfyll av lærlinger og læreplasser her i fylket, sier styreleder Torbjørn Hjelden i Norske Trevarer Møre og Romsdal.

- Dette er den absolutt beste måten å sikre rekrutteringen til vår bransje på.