Har tildelt over 12 millioner fra NorDans kulturfond i tett samarbeid med kommunen

Bilde av Johannes Rasmussen er medeier og markedsdirektør i NorDan Gruppen AS på Moi i Rogaland.

Johannes Rasmussen er medeier og markedsdirektør i NorDan Gruppen AS på Moi i Rogaland. Bestefaren Johannes startet opp i 1926, og snart 100 år seinere har det familieeide trevarekonsernet en samlet omsetning på rundt 3,3 milliarder kroner og ca. 2200 ansatte.

- Det er her på Moi at vi har røttene våre, og i tett samarbeid med kommunen ønsker vi å bidra til å gjøre Lund til en attraktiv kommune og et godt sted å bo for innbyggerne våre. I alt vi gjør prøver vi å strekke oss etter det vi kaller et perfekt samspill, og dette er også bakteppet for NorDans kulturfond.

Dette sier markedsdirektør Johannes Rasmussen i NorDan Gruppen AS i forbindelse med at det familieeide trevarekonsernet på Moi i Rogaland tidligere i år bestemte seg for å heve utbetalingene fra NorDans kulturfond til 1,5 millioner kroner både i 2021 og 2022.

- Det er svært gode tider for næringslivet i Lund, men krevende tider for lag, foreninger og hele kultursektoren  etter at koronaen slo til. Vi heier på engasjement og gode initiativer, og vi ønsker å bidra til et nytt løft for innbyggerne våre. NorDan kulturfond skal bidra til å realisere flotte prosjekter og støtte opp om skaperglede og optimisme, sier en engasjert Johannes Rasmussen.

Ventet på USA-visum, startet industrieventyr
Det er over 100 år siden bestefar Johannes Rasmussen i 1919 kom fra Sjælland til Stavanger for å få seg arbeid mens han ventet på visum til USA. Han ble raskt formann i byggefirmaet Sunde og fikk i oppdrag å sette opp alle bygninger langs jernbanen mellom Jæren og Moi, bortsett fra stasjonsbygningene.

På det tidspunktet var det knutepunkt mellom Oslo og Stavanger hvor breispor møtte smalspor.  Men i stedet ble dette starten på et rogalandsk industrieventyr. Samlet omsetning for konsernet var i 2020 på 3,3 milliarder kroner, 12 fabrikker rundt om i Europa, 30 salgskontorer og ca. 2200 ansatte.

- Vi har sterkt fokus på det vi kaller det perfekte samspillet. Det strekker vi oss etter overfor kunder og leverandører, i relasjonen mellom mennesker og maskiner, eller medarbeiderne imellom. Dette gjelder også i forholdet til det stedet vi er en del av. Det er derfor midlene i NorDan kulturfond brukes i et tett samarbeid med Lund kommune, sier markedsdirektøren i NorDan.

- Vil være framme i skoa
Siden kulturfondets oppstart for 16 år siden har det blitt delt ut godt over 12 millioner kroner til ulike initiativ, prosjekter, lag og foreninger rundt om i Lund kommune. I tillegg har konsernet bidratt med betydelige midler til utbygging av idrettshall, svømmehall og fotballbaner.

- Etter koronaen bestemte vi oss for å fylle på potten med ytterligere 500.000 kroner i år og neste år, slik at det i løpet av 2021 og 2022 vil bli tildelt rundt tre millioner kroner fra kulturfondet.

- Som lokal hjørnesteinsbedrift ønsker vi å bidra til å skape gode lokalsamfunn i kommunen vår, også for de som ellers faller utenfor. I samspill med Lund kommune har vi satt dette i et godt system, og det gleder oss å se at aktivitetene nå har begynt å ta seg godt opp igjen etter koronaen, sier Johannes Rasmussen.

- Vi ønsker å være en del av et lokalsamfunn der innbyggerne er framme i skoa og sultne på at positive ting skal skje. Da blir det også triveligere å bidra og et enda bedre samfunn å bo i, sier Johannes Rasmussen, snart 100 år etter at bestefaren startet det som altså skulle bli et europeisk trevareeventyr på Moi i Rogaland.