- Norsk bjørk har et stort og spennende potensiale for norsk trevarebransje

Bilde av Katrin Zimmer er treteknolog og forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås utenfor Oslo, som med sine ca. 700 medarbeidere er et av Norges største forskningsinstitutter. Foto: Anders Treu / NIBIO

Katrin Zimmer er treteknolog og forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås utenfor Oslo, som med sine ca. 700 medarbeidere er et av Norges største forskningsinstitutter. Foto: Anders Treu / NIBIO

- Norsk bjørk er et veldig anvendelig treslag med et stort potensiale. Bjørka er robust og allsidig, vi har mye av den i Norge, og jeg tror også forbrukerne vil like bjørka bedre og bedre.

Katrin Zimmer er treteknolog og forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås utenfor Oslo, som med sine ca. 700 medarbeidere er et av Norges største forskningsinstitutter.

NIBIO har sine røtter tilbake til slutten av 1800-tallet, og er et landbruksfaglig institutt som ble realisert gjennom sammenslåingen av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

- Jeg er utdannet snekker og er interessert i møbler og innredninger, og som forsker brenner jeg for ressursene, råvarene og mulighetene som finnes i norske skoger, sier Katrin Zimmer.

- Bjørka er et robust og allsidig materiale, spesielt til innendørs bruk i paneler, møbler og innredninger. Og vi har mye av den i Norge. Målt i volum er det vårt tredje største treslag, den utgjør over 15 prosent av det volumet som vokser i norske skoger. Det er en lokal og kortreist råvare som man kan få god og stabil tilgang på, både sagbrukene, treindustrien, snekkerne og trevarebedriftene.


- Vi må finne veger for å bruke de ressursene vi har
Treteknologen ved NIBIO tviler altså ikke på potensialet og mulighetene for den norske bjørka, men ser samtidig at bjørkeskogene i Norge har fått relativt lite stell og pleie de siste tiårene.

- Det er litt av det vi forsker på, hva som er årsaken til at dette har skjedd, og hva som skal til for å bygge opp nye verdikjeder basert på råvarer fra norske bjørkeskoger. Det er nok en stykke veg å gå for å komme helt i mål, men det er fullt mulig. Vi kan begynne der vi er nå, og så må vi dit at det lønner seg å skjøtte bjørkeskogene.

De allsidige egenskapene ved bjørka understrekes ved at den kan brukes til alt fra ved og biomasse til møbler, paneler og innredninger.

- Og mye mer enn det også. Norsk bjørk er jo veldig flott å se på, både ute i skogen og i møbler og innredninger i byggene våre. I tillegg er den smaksnøytral og egner seg derfor godt til bestikk og tannpirkere, for eksempel.

- Det skjer ganske mye aktivitet og forskning på dette området nå, ikke minst for å bygge hele verdikjeder med utgangspunkt i norske bjørkeskoger. Dette er et veldig spennende område også for norsk trevarebransje, og jeg vil oppfordre trevarebedriftene til å ta kontakt med oss hvis det er noe næringslivet ønsker å belyse nærmere på dette området. Det vil NIBIO gjerne også være med på, sier forsker og treteknolog Katrin Zimmer.