- Spennende å se i hvor stor grad norske råvarer vil prege det nye regjeringskvartalet

Bilde av : Interiørarkitekt Bjørn-Fredrik Gjerstad holder foredrag under De Norske Trevaredagene i Trondheim i slutten av januar. Gjerstad sitter i prosjekteringsgruppa for byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Interiørarkitekt Bjørn-Fredrik Gjerstad holder foredrag under De Norske Trevaredagene i Trondheim i slutten av januar. Gjerstad sitter i prosjekteringsgruppa for byggingen av det nye regjeringskvartalet.

- Stortinget har vedtatt at byggingen av det nye regjeringskvartalet skal legge til rette for innovasjon og utvikling hos norske leverandører. Dette gjelder også for norsk trevarebransje.

Dette sier interiørarkitekt Bjørn-Fredrik Gjerstad, som er en del av prosjekteringsgruppa for byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Under De Norske Trevaredagene i Trondheim i slutten av januar holder Gjerstad og Team Urbis-kollega Camilla Heier Anglero foredrag om byggingen av det nye regjeringskvartalet, slik de også gjorde under Trevaredagene i Bergen for snart to år siden.

Ti år etter terroraksjonen mot regjeringskvartalet er det første byggetrinnet ved det nye regjeringskvartalet godt i gang. Oppstart av tredje og siste byggetrinn er planlagt til 2025, og i 2029 skal alt stå ferdig. Bare det første av de tre byggetrinnene vil koste godt over 20 mrd. kroner.

– Jeg er overbevist om at mange aktører i trevareindustrien og trevarebransjen har de kvalitetene som skal til for å bli med på dette prosjektet, og det er helt sikkert mange dyktige norske produsenter som vi fortsatt ikke kjenner til. For trevarebedriftene handler det delvis om økt synlighet, kanskje handler det om klynger og mer samarbeid mellom bedriftene, og det handler helt sikkert om at vi kjenner bedre til hverandre, sier Gjerstad.

- Stortingsvedtaket ligger fortsatt i bunn
- Vedtaket i Stortinget ligger fortsatt i bunn av prosjektet. Byggingen av det nye regjeringskvartalet skal legge til rette for innovasjon og utvikling hos norske leverandører og treet skal være et viktig element i byggene. Dette ligger fast, og det er det målet vi jobber etter, sier Gjerstad.

- Vi kommer til Trevaredagene fordi vi ønsker dialog, kjennskap og kunnskap. Byggingen av det nye regjeringskvartalet skal pågå fram til 2029. Dette prosjektet er fortsatt fullt av muligheter, også for norsk trevarebransje, sier Bjørn-Fredrik Gjerstad i Team Urbis.

- Noen mener at arkitektene og designerne påvirker valget av råvarer mer enn at arkitektene og designerne retter seg etter hvilke råvarer som er tilgjengelig i norske skoger. Hvis dette er riktig, og hvis Norge skal kunne nå klimamålene og snu utviklingen i en mer bærekraftig retning, så må det skje en endring på dette området,

- Da vil i så fall norsk tre og kortreiste råvarer i større grad sette premissene for norske arkitekter og designere, da gjerne i et tett samarbeid med hele verdikjeden fra skog til ferdig produkt. I hvor stor grad dette vil prege det nye regjeringskvartalet blir veldig spennende å se.


For mer informasjon og påmelding til De Norske Trevaredagene 2022:
www.norsketrevarer.no/trevaredagene/2022/program/