Oppretter nytt nasjonalt senter som skal forske på bolig, boforhold og velferd

Bilde av Kommunal- og moderninseringsminister Nikolai Astrup

Kommunal- og moderninseringsminister Nikolai Astrup ønsker mer kunnskap, forskning og økt fokus på boligmarkedet og boligens innhold og kvaliteter i forhold til arbeid, helse, utdanning og andre velferdsområder. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD.

- Vi vet at bolig og boforhold har stor betydning både for den enkelte og for samfunnet, men det er lite kunnskap om hva boforhold har å si for hvordan det går på andre området i livet. Derfor vil vi skaffe oss mer kunnskap.

Dette sier avtroppende kommunal- og moderninseringsminister Nikolai Astrup til beslutningen om at det nå skal startes opp et nytt, nasjonalt senter som skal styrke kunnskapen om hva boligens innhold og kvaliteter betyr i forhold til ulike sider ved velferd.

Langsiktig forskning på dette området er ett av tiltakene i en ny nasjonal strategi som har fått tittelen «Alle trenger et trygt hjem». 


NOVA tildelt oppdraget
Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved storbyuniversitetet OsloMet som på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått oppdraget med å bygge opp et nytt, nasjonalt senter for forskning på sammenhengen mellom bolig og velferd.

Departementet har gitt NOVA en kontrakt på tre år for å bygge opp det nye forskningssenteret, med mulighet for forlengelse i fem år. Senteret skal bygge opp kunnskap om boligmarkedet, om ulike boforhold og boligens innhold, kvaliteter og egenskaper i forhold til arbeid, helse, utdanning og andre velferdsområder.

Senteret skal også stimulere til nye forskningssamarbeid og øke interessen for forskning på dette området, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Regjeringen.no.

 - De aller fleste bor trygt og godt, men ikke alle har det slik. Vi trenger ny kunnskap og forskning på sammenhengen mellom bolig og velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.