Innhold

Verden vil ha mye mer trevarer – fører til ekstra utfordringer også i Norge

Bilde av Ole Schei-Hansen er salgsdirektør industri i Fritzøe Engros.

Ole Schei-Hansen er salgsdirektør industri i Fritzøe Engros.

- Trenden er at markedet vil ha mer tre, og det er jo positivt. Det er en voldsom etterspørsel etter trelast i hele verden, og koronapandemien bidrar til å forsterke denne trenden. Men i tillegg er det også andre faktorer som gjør seg gjeldende, og i sum fører dette til et kraftig press på priser og volumtilgang.

Dette sier Ole Schei Hansen, som er salgsdirektør industri i Fritzøe Engros AS i en kommentar til en veldig krevende leveringssituasjon, en trend som har forsterket seg ytterligere den siste tida.

- Det som er ekstra utfordrende nå, er at bildet og årsakene til dette er så sammensatte. Konsekvensene er økte leveringstider og til dels kraftig prisøkninger på en del varer, sier Schei Hansen.

- Det positive i dette er at trenden går veldig tydelig i retning av mer bruk av tre. Dette er en global trend, og vi er en del av den samme trenden i Norge også. Det er en voldsom etterspørsel etter trelast i hele verden, kanskje spesielt i Europa og USA. Folk pusser opp og bruker penger på møbler og innredninger, og det er jo bra.

- Utfordringen er når denne trenden forsterkes av koronapandemien. Dette fører til høy byggeaktivitet og stor etterspørsel etter trelast, møbler og innredninger i mange markeder samtidig. Canada er en av verdens største produsenter av trelast, og eksporten derfra er sterkt preget av barkebilleskader og restriksjoner på hogst. Dette fører til høy etterspørsel og eksport til bl.a. USA fra Europa og derved press på priser og volumtilgang på tømmer, sier salgsdirektøren i Fritzøe Engros.

- I Fritzøe Engros jobber vi hardt for å være leveringsdyktige på varer. I tett samarbeid med leverandørene våre rundt om i verden, kjøper vi inn varer for å prøve å dekke etterspørselen i markedet.

- Men skal vi greie å henge med i dette bildet, så må vi akseptere de markedsprisene som er der, ellers får vi jo ikke tilgang på de varene kundene trenger. Vi handler varer fra hele verden, mye fra Europa, USA og Kina, og vi er nødt til å betale det det koster for å få varene hit til Norge.

- Vi snakker mye med kundene våre om dette, og alle er opptatt av at vi skal gjøre det vi kan for å være leveringsdyktige på varene de trenger. Når markedet og situasjonen er slik som nå, så er det også viktig at mest mulig normale kjøpemønster opprettholdes.

- Det et viktig budskap fra vår side at alle nå må være ekstra nøye med å ta nødvendige forbehold på priser og leveringstider når det gis tilbud. Vi får fortsatt inn mye varer og målet vårt er å være mest mulig leveringsdyktige fremover, sier Ole Schei Hansen i Fritzøe Engros AS.