- Dette året har løftet fram noen av de sterkeste sidene ved norsk trevarebransje

- 2021 vil gå over i historien som ett av de aller, aller mest spesielle årene i vår bransjes historie. Det har vært kraftige utfordringer knyttet til pandemi, råvarer og strømpriser, og samtidig har trevarebransjen vist en helt fantastisk omstillingsevne. De aller fleste av våre bedrifter kan vise til fulle ordrebøker og vel så det.

Dette sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe og styreleder i Norske Trevarer, Tore Ådlandsvik i sin oppsummering av året som nå går mot slutten.

- Våre medlemsbedrifter kommer i år til å produsere mer enn de har gjort noen gang tidligere, og de har i overraskende liten grad vært rammet av koronasmitte ute i fabrikkene og bedriftene våre, sier Widerøe Wibe.

- Dette kan bransjen være skikkelig stolt over. Det krever både fokus og disiplin å skulle kjøre et strengt smitteregime samtidig som hjulene må gå for fullt på grunn av økende etterspørsel etter norske produkter.

Også styreleder Tore Ådlandsvik er imponert over hvordan trevarebransjen har greid å finne den rette balansen mellom strengt smittevern og økt produksjon basert på et raskt økende marked.

- Jeg tror dette året har løftet fram noen av de sterkeste karaktertrekkene i vår bransje. Trevarebedriftene har vist en imponerende evne til å snu seg rundt og omstille seg raskt, og når dette året nå går mot slutten så ser det altså ut til at bransjen har greid å håndtere en historisk stor økning i leverte oppdrag.

Krav om dokumentasjon
Ved inngangen til det nye året er Ådlandsvik og Widerøe Wibe opptatt av prognosene for 2022 og de mulighetene som ligger i trender som taler til trevarebransjens fordel. Samtidig er det usikre tider.

- Mange av bedriftene våre har fulle ordrebøker langt inn i 2022, og det skal vi glede oss over. Vår bransje får altså god hjelp av at økt bruk av tre er en tydelig trend globalt, og skogen og treet vil være en viktig løsning for de utfordringene verden står overfor innen klima, miljø og bærekraft, sier Widerøe Wibe.

- Vi har sterk tro på at denne trenden vil fortsette de kommende årene, i tillegg til at nordmenn i enda større grad vil verdsette at ting er norskprodusert og at dette bidrar til lokal verdiskapning og norske arbeidsplasser.

Hilde og Tore på Voss 1.jpg

Styreleder i Norske Trevarer og daglig leder i Torsvik Innredning AS Tore Ådlandsvik og daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe. 

Mer uforutsigbar verden
- Samtidig går vi usikre tider i møte. Verden er uforutsigbar og til dels vanskelig å tolke, endringene skjer stadig raskere. Sjøl om norsk trevarebransje går veldig godt nå, så er vi helt avhengig av å omstille oss til nye krav og nye tider. Dette gjelder ikke minst innen dokumentasjon av det vi gjør og det vi produserer, og dette vil kreve mye også av vår bransje, ikke minst innen digitalisering, sier Widerøe Wibe.

- Samtidig må vi ha fokus på rekruttering, fagutdanning, kompetanse og lønnsomhet, sier Tore Ådlandsvik.

- Norske Trevarer skal hjelpe bedriftene på disse områdene, både når det gjelder kursing, fagutdanning og kompetanseheving. Det vil kreve mye av oss, både av bedriftene og resten av trevarebransjen, men vi skal sørge for å løfte dette høyere opp på agendaen.

- I tillegg er det betydelige bekymringer for en ytterligere økning av strømprisene utover vinteren, dette må vi også ha fokus på. Så lønnsomhet, rekruttering og bærekraft vil være sentrale stikkord i 2022, og hvis vår bransje skal levere på disse områdene, så kreves det altså mye mer dokumentasjon av det vi gjør og det vi produserer. Dette blir en av de store utfordringene i årene framover, sier styreleden i Norske Trevarer.