Innhold

Stifter PDT Norge: - Et viktig skritt for å digitalisere næringen

Bilde av daglig leder Hilde Widerøe Wibe og leder for fag og teknologiutvikling Halvard Høilund-Kaupang i Norske Trevarer

Daglig leder Hilde Widerøe Wibe og leder for fag og teknologiutvikling Halvard Høilund-Kaupang i Norske Trevarer har deltatt aktivt i arbeidet med å etablere den nye foreningen PDT Norge.

Byggenæringen har gått sammen om å etablere en felles forening som skal utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT). Norske Trevarer har hatt en sentral rolle i etableringen av PDT Norge, som vil få stor betydning før aktørene innen bygg, anlegg og eiendom.

- Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning for å få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier administrerende direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustrien, som er styreleder for den nystiftede foreningen PDT Norge.

PDT er en forkortelse for Product Data Template, som på norsk best kan oversettes til produktdatamaler. Fram til nå har produktinformasjonen for byggevarer i stor grad vært på papir eller i pdf-format, mens man nå altså skal gå over til en digital og standardisert maskinlesbar produktinformasjon.

De vareproduserende organisasjonene innen byggenæringen har bidratt med grunnfinansieringen og har gått sammen om å stifte foreningen. Norske Trevarer er med på laget, sammen med Byggevareindustrien, Elektroforeningen, VA og VVS-produsentene (VVP), Treindustrien og Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE).

- Dette er et godt og gjennomarbeidet initiativ fra byggebransjen, og det er en satsing som Norske Trevarer har et sterkt eierskap til. PDT skal lette og forenkle dokumentasjonsbyrden, og bidra til å bedre vilkårene også for norske trevarebedrifter, sier leder for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang.

- Samarbeidet med de andre bransjeforeningene med å få dette på plass har fungert godt, og Norske Trevarers styre og administrasjon har deltatt i arbeidet. Nå er PDT Norges styre etablert, og administrerende direktør i Nordan AS og styremedlem i Norske Trevarer, Trond Magnar Unhammer, vil overta en del av arbeidet videre, sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe.

 – Motivasjonen for etableringen av PDT Norge er å sikre at vi som driver produksjon nå får en felles måte å strukturere og levere produktdata på, sier styreleder Jøns Sjøgren i PDT Norge.

- Felles datastruktur betyr at vi snakker samme språk og sikrer entydig informasjon om produktenes egenskaper. Den viktigste jobben framover blir å få på plass en IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDT-er. Vi inviterer nå hele næringen til å bli med på dette arbeidet, sier Sjøgren.  

Etableringen av PDT Norge er godt forankret hos norske myndigheter, som lenge har etterlyst at bransjen må samle seg om en felles løsning. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) applauderer derfor etableringen av PDT Norge.

- Dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene. Dette er et viktig steg for å få til en digital verdikjede som styrker samhandlingen, og som gir en innovativ og bærekraftig byggenæring, sier fagdirektør for digitalisering, Kari Befring Bjørnstad, ved DiBK. 

Les mer på bygg.no her https://www.bygg.no/article/1462754

Se også PDT Norges egne nettside: https://www.pdtnorge.no