Tildelt nesten 3 millioner kroner til splitter nytt digitalt opplæringstilbud

Bilde: Norske Trevarer og norsk trevarebransje, her representert ved daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer og Øyvind og Morten Bjerk (t.h.) i Bjerks Trevarefabrikk As i Rogaland, har blitt tildelt 2,8 millioner kroner for å utvikle et nytt, levende, digitalt opplæringstilbud som er basert på de nye læreplanene i snekkerfaget.

Norske Trevarer og norsk trevarebransje, her representert ved daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer og Øyvind og Morten Bjerk (t.h.) i Bjerks Trevarefabrikk AS i Rogaland, har blitt tildelt 2,8 millioner kroner for å utvikle et nytt, levende, digitalt opplæringstilbud som er basert på de nye læreplanene i snekkerfaget.

Jubelen stod bortimot i taket hos Norske Trevarer da de nylig fikk meldingen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om at bransjeforeningen nå er tildelt 2,8 millioner kroner for å utvikle et splitter nytt, digitalt opplæringstilbud i snekkerfaget.

- Dette er en fantastisk mulighet for oss. Nå kan vi utvikle et oppdatert og helt nytt, digitalt tilbud til alle ansatte i norsk trevarebransje som ønsker å ta svennebrev i snekkerfaget, uavhengig av hvor i landet man bor, sier en entusiastisk Jan Larsen.

Han er daglig leder i opplæringskontoret Tre-Ringen og en av nestorene i norsk trevarebransje. Nå bistår han Norske Trevarer med erfaring og kompetanse innenfor sentrale stikkord som fagopplæring, rekruttering og lærlinger.

- Dette er et tilbud til de som skal tilegne seg nødvendig teori for at man kan ta svennebrev og dermed bli faglært snekker. Dagens opplæringstilbud på dette området baserer seg på et foreldet brevkurs, og sjøl om det gjøres en fantastisk innsats av rettelærer Håvard Sundberg ved Kaupang Møbler AS på dette området, så trenger vi å modernisere konseptet for at det skal ha appell også overfor yngre folk, sier Jan Larsen.

Baseres på rykende ferske læreplaner
- Det vi nå skal gjøre er å utvikle et oppdatert, levende, digitalt opplæringstilbud innenfor de nye læreplanene i snekkerfaget. Læreplanene er rykende ferske, og det nye opplæringstilbudet skal altså gi de ansatte i trevarebransjen den teorien som er nødvendig for seinere å kunne gå læretida og avlegge svennebrev i snekkerfaget.

Når dette konseptet er ferdig utviklet, så vil det gi de ansatte i trevarebransjen en fantastisk mulighet til å gå fra å være ufaglært til å bli faglært snekker, uansett om man har jobbet i bransjen bare noen få år eller i flere tiår.

- For mange har det vært krevende å tilegne seg teoridelen av svennebrevet på en enkel og praktisk måte. Det vi skal utvikle nå gir altså helt nye muligheter til å bli faglært og ta svennebrev, uten at man har teorien fra Vg1 eller Vg2 på forhånd. I tillegg er det en viktig del av dette konseptet at det skal kunne kombineres med jobb, fritid og familieliv, sier Jan Larsen.

Utviklings- og pilotfase til sommeren 2023
Med midlene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) går denne nysatsingen i regi av Norske Trevarer nå inn i en utviklings- og pilotfase som skal være gjennomført innen sommeren 2023, der seks bedrifter og rundt 75 kandidater fra trevarebedrifter fra hele landet er en del av konseptet.

Norske Trevarer vurderer nå et nærmere samarbeid med bl.a. Treindustrien, Treteknisk institutt, Fagbokforlaget og Norsk Industri for å utvikle innholdet i undervisningen, læremidlene og andre sider ved konseptet.

- Bedriftene ønsker å løfte fagkompetansen i trevarebransjen, og gjennom dette nye opplegget kan altså ansatte i trevarebransjen nå bli faglært og få svennebrev som snekker uansett hvor i landet man bor, og det i tillegg gjennom et nytt, oppdatert og digitalt opplæringstilbud, sier Jan Larsen.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: