Trevarenestor overtar etter Norske Trevarers lengstsittende styreleder

Bilde av styeleder i Norske Trevarer, Tore Ådlandsvik

Ny styreleder i Norske Trevarer, Tore Ådlandsvik fra Torsvik Innredning AS

Da Ole Olsen ble takket av etter ni år som styreleder, var det en annen nestor i trevarebransjen som stod klar til å overta det viktige ledervervet i norsk trevarebransje: Tore Ådlandsvik. Han er medeier og daglig leder i Torsvik Innredning AS på Askøy utenfor Bergen, og har sittet åtte år i styret i Norske Trevarer.

Dermed etterfølger Tore Ådlandsvik styrelederen med aller lengst fartstid i Norske Trevarers historie.

- Jeg mener at vi spesielt det siste året fikk landet veldig mye av det vi har jobbet med i styret i Norske Trevarer de siste årene. Det har vært viktige og tidkrevende prosesser, så nå skal vi gjennomføre det vi har lagt til rette for og sørge for at det arbeidet som er gjort bærer frukter, sier Tore Ådlandsvik.


- Hva er de store utfordringene bransjen står overfor?
- Det er mange ulike utfordringer, det vil det alltid være, men vi står overfor enda flere muligheter. Trevarebransjen er inne i ei god tid, og jeg tror vår bransje har den beste tida foran seg.

- Litt av utfordringen er at vi må tenke nytt i måten vi tilnærmer oss prosjekter og kunder på, spesielt de trevarebedriftene som jobber opp imot det offentlige. Vi vil i større grad måtte forholde oss til totalentreprenører, der vi som trevarebedrifter blir en av mange underleverandører som blir mindre synlige i landskapet.

- Sluttkunden vil fortsatt være like viktig for oss, men vil ikke i samme grad bli en aktør som vi diskuterer kontrakter og priser med. Derfor må vi ha enda sterkere fokus på informasjon og synlighet overfor sluttkunden, og dette kommer bare til å bli viktigere og viktigere for vår bransje i årene framover.

- I tillegg må vi bli enda flinkere til å pleie kontakten med det politiske miljøet, for å snakke vår sak og synliggjøre oss overfor myndighetene. Dette blir viktig for å kompensere for konsekvensene av totalentreprisene, og her har Norske Trevarer en viktig jobb å gjøre – både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

- Kjenner du på litt skrekkblandet fryd over å ta over en av de aller viktigste posisjonene i norsk trevarebransje?

- Jeg kjenner nok først og fremst på tryggheten vi har med oss i styret etter at vi har jobbet mange år sammen og fått god innsikt i bransjen. Det er en god ballast å ha med seg, og i det lyset var det en ære å bli spurt av valgkomiteen. Det er både gledelig og ærefullt, og samtidig er det godt å ha med seg videre. Hovedjobben nå framover blir som nevnt å gjennomføre det vi har lagt til rette for i styret de siste årene.

- Jeg vil også være opptatt av det jeg kaller «den tause kunnskapen» i bransjen. At den uformelle kunnskapen mellom dyktige fagfolk ikke går tapt i den digitaliseringen og effektiviseringen som nå skjer. Denne omstillingen er både viktig og nødvendig, men mitt poeng er at mye viktig kunnskap aldri kan digitaliseres. Den kan bare overføres når mennesker møtes, snakker sammen og har tillit til hverandre. Dette er det veldig viktig at vi er bevisst på og tar vare på, sier Norske Trevarers nye styreleder.