Full fokus på ungdommer, bærekraft og smartfabrikk gir stort løft for Haugstad

- Haugstad Møbel har innarbeidet FNs bærekraftmål i en langsiktig forretningsstrategi, og da er satsingen på Hubben til stor inspirasjon for oss, sier medeier og daglig leder Steinar Gulaker (t.v.) ved Haugstad Møbel AS, her sammen med Haugstads prosjektleder for Hubben, Jane Helen Jelsa og prosjektleder for Hubben i Hå kommune, Henning Stokkeland Olsen.

Da Haugstad Møbel AS måtte tenke nytt for fem-seks år siden, bestemte de seg like gjerne for å tenke fullstendig nytt. Nå står den tradisjonsrike trevarebedriften på Jæren fram som et sprekt eksempel på en smart og moderne industribedrift med fokus på sirkulærøkonomi, bærekraft og ungdommer.

- Vi var helt nødt til å omstille oss. Vi hadde negative tall og vi måtte modernisere produksjonen vår og investere i nye lokaler om vi skulle henge med, sier en engasjert Steinar Gulaker, som er medeier og daglig leder i den nytenkende trevarebedriften på Vigrestad.

 

- Samarbeidet med Forskningsrådet om nye, moderne måter å produsere på styrte oss inn på nye tanker om bærekraft og sirkulærøkonomi, og det har igjen ledet oss inn i et fantastisk spennende samarbeid med ungdommer og elevbedrifter, sier en engasjert Steinar Gulaker.

 

Bygger omdømme og rekruttering
- Dette har også betydd veldig mye for omdømmet vårt og dermed også for den langsiktige rekrutteringen til bedriften. Det har gitt oss inspirasjon, nye tanker, økt oppmerksomhet, nye kunder og bedre marginer. Nå får vi mye besøk og mange henvendelser, vi blir invitert til å presentere våre tanker om bærekraft og sirkulærøkonomi, og mange ønsker å se hva vi lager og hvordan vi gjør det, sier Haugstad-sjefen, som har vært leder i vigrestadbedriften siden 2015.

 

- Investeringene vi har gjort i nye lokaler og moderne produksjonsutstyr – det vi kaller smartproduksjon eller smartfabrikk – gjør at vi har en mangedobling av produksjonskapasiteten i lokalene våre. Jeg tror vi nå kan tidoble kapasiteten vår i forhold til hvordan vi produserte før vi startet omstillingen i 2015, sier Gulaker.

 

Læringsfabrikk og gründerhubb
Haugstad Møbel har innarbeidet bærekraft og sirkulærøkonomi både i sin forretningsplan og grunnfilosofi. Bedriften har en returordning for alle typer møbler og innredninger som skal byttes ut av kundene, ikke bare det de har produsert sjøl.

 

Møblene blir tatt inn i gründerfabrikken «Hubben», som startet opp i fjor høst og som allerede første året skal bli et nytt og spennende læringstilbud for nærmere 300 niendeklassinger fra hele kommunen.

 

- Her startes ungdomsbedrifter som primært driver med design og redesign av brukte møbler. Dette sørger samtidig for at møbler og innredninger fra Haugstad til enhver tid er i sirkulasjon. Når brukte møbler og innredninger kommer i retur til Hubben, blir de enten restaurert og lagt ut for salg, eller redesignet og laget til noe nytt. For eksempel kan en bordplate lages om til en blomsterkasser eller delikate hyller, forteller Steinar Gulaker.

 

Hubben har fokus på sirkulærøkonomi og FNs bærekraftmål. Her skapes det altså nye måter å lære på, der elevene får ta del i alle ledd i en bedrift: Design og modellering, produksjon i en ny og moderne møbelfabrikk, HMS, salg, markedsføring og regnskap.

Liker å bidra til noe større
- Ungdommer som allerede på ungdomsskolen kanskje begynner å definere seg selv utenfor arbeidslivet vil nå få mulighet til å finne seg til rette og finne sin plass i en framtidig jobb, og kanskje vekker vi også gründeren i flere av dem, sier lederen ved Haugstad Møbel.

 

- På Haugstad liker vi tanken på at vi bidrar til noe som er større enn oss sjøl. Vi driver på en mye mer framtidsrettet måte enn vi gjorde tidligere, og vi ønsker også å bidra til å inspirerer og omstille norsk industri gjennom at vi har fokus på digitalisering, bærekraft, sirkulærøkonomi og smart produksjon.

 Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: