NORSKE TREVARER

Innhold

- Klimameldingen gir oss utfordringer, men enda flere muligheter

Bilde av Halvard Høilund-Kaupang og Hilde Widerøe Wibe

Halvard Høilund-Kaupang, leder for fag- og teknologiutvikling og daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer

- Vi skal nå sette oss ned og gå mer detaljert inn i hva regjeringens klimamelding vil bety for norsk trevarebransje. Vi ser at dette vil gi vår bransje nye utfordringer, men det gir oss enda flere muligheter, og trevarebransjen i har de beste forutsetninger for å takle dette.

Dette sier lederen for fag- og teknologiutvikling i Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang, i en kommentar til regjeringens rykende ferske stortingsmelding om klima og klimatiltak som ble lagt fram fredag.

- Regjeringen legger vekt på at det skal kuttes i utslipp og ikke i utvikling. Det varsles blant annet om økte Co2-avgifter som en måte å omfordele skattetrykket på. Som regjeringen sa i pressekonferansen: Det er ikke en skatteøkning, men et skatteskifte der forurenser betaler mer.

- I klimameldingen blir nå bygg, anlegg og eiendom også sett på som en viktig del av løsningen, og ikke bare en del av problemet. Dét er velkomment, sier Høilund-Kaupang.

- Hvordan økt CO2-avgift kan slå ut våre medlemsbedrifter vet vi ikke i detalj enda. Slår det ut på flisfyring, blir transport dyrere, eller hva? Dette er en del av det vi må se nærmere på, fortsetter Høilund-Kaupang.

- Selv om bygg, anlegg og eiendom nevnes i stortingsmeldingen, er regjeringens «vil-punkter» mer rettet mot transportsektoren. For eksempel kan vareleveranser til byene bli vanskeligere enn i dag uten mer utslippsfrie kjøretøy, mener Norske Trevarers leder for fag- og teknologiutvikling, som også peker på at økt fokus på transport kan gi gode vilkår for «kortreiste» verdikjeder.

- I sum tror jeg at vi som bransje har de beste forutsetninger for å takle dette. Vi vil stå overfor noen utfordringer som krever at vi bretter opp ermene, men jeg ser flere muligheter enn trusler for vår bransje, avslutter Halvard Høilund-Kaupang.

Også daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer er opptatt av mulighetene som ligger i den nye klimameldingen.

- Det viktige spørsmålet alle trevarebedriftene må besvare er hvordan vi kan gjøre bærekraftige grep som er forenlige med lønnsomheten. Å bli mer bærekraftig handler ikke bare om de store grepene, men også de små skrittene i riktig retning. Og alle skritt i riktig retning, uavhengig av størrelse på bedriften, utgjør i sum en viktig forskjell for miljøet, sier Widerøe Wibe.

 

Råd fra NHO om hvilke klimatiltak bedriftene kan gjøre:
https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/klimatiltak-for-bedrifter/

Klimameldingen og pressekonferansen:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/heilskapeleg-plan-for-a-na-klimamalet/id2827600/

Nederst finnes også lenker til hele meldingen og regjeringens vil-punkter.

Klimameldingen:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/

Regjeringens vil-punkter:
https://www.regjeringen.no/contentassets/202fec60ac844d4ca7d53d65b6b9ac9c/alle-regjeringa-vil-punkt-i-meldinga.pdf